Program

Polski lobbing w Brukseli – jak zniwelować przepaść pomiędzy nowymi i starymi członkami UE?

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 09:45 - 10:30

Lobbing w Unii Europejskiej. Rozmowa z polskimi urzędnikami w Brukseli

członkami UE?

Paneliści:

  1. Andrzej Tomasz Celiński, członek gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
  2. Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
  3. Beata Krawiec, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego
  4. Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena

Prowadzenie: Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA

Prawie 70% nowej legislacji dotyczącej przedsiębiorców jest przyjmowana na poziomie unijnym, a nie krajowym. Jednak z analizy danych unijnego rejestru przejrzystości, przeprowadzonej przez portal „Politico”, wynika, że w 2016 roku lobbyści w Brukseli wydali na swoją działalność w sumie 1,7 mld euro, przy czym tylko 5% tej kwoty pochodzi od krajów, które dołączyły do Unii po 2004 roku. Więcej od Polski wydają o wiele mniejsze państwa, takie jak Austria, Dania czy Portugalia. A to z kolei przekłada się na widoczność i skuteczność w Brukseli. Coraz więcej polskich firm zdaje sobie sprawę z owej „przepaści” i zaczyna być bardziej aktywna, ale wciąż pozostajemy daleko w tyle za starymi członkami UE. Podczas dyskusji wspólnie się zastanowimy, jak skutecznie wpływać na unijny proces decyzyjny i jak polskie firmy powinny się przygotować do kolejnego unijnego rozdania po wyborach europejskich w 2019 roku. Korzystając z wieloletnich doświadczeń w unijnych instytucjach, paneliści odpowiedzą na pytania – na jakim etapie włączać się w proces legislacyjny, gdzie i jak warto lobbować, aby argumenty polskich firm były słyszane i uwzględniane.