Program

Czy nowa polityka przemysłowa wzmocni Unię Europejską?

Obszar: INNOWACJE SPOŁECZNE, PRACA 4.0 i PRZEMYSŁ 4.0

Dzień 2 | Baltic Panorama | godz.: 15:15 - 16:45

Partner wydarzenia:
Partnerzy wspierający wydarzenia:

Partner merytoryczny:

 • W jaki sposób nowa cyfrowa technologia przemysłowa, znana jako Przemysł 4.0, zmienia krajobraz przemysłowy Europy?
 • Jak Przemysł 4.0 wpływa na zdolność przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na światowych rynkach?
 • Jak rozwijać Przemysł 4.0 w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, z uwzględnieniem takich kwestii jak zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i gospodarka obiegowa?
 • W jaki sposób Unia Europejska może czerpać korzyści z technologii dużych zbiorów danych przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych?
 • Jaki wpływ na zatrudnienie w przemyśle będą miały rozwój technologiczny i globalizacja? Jakie nowe umiejętności są potrzebne?
 • W jaki sposób zapewnić bardziej równomierną dystrybucję korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego w naszych społeczeństwach?
 • Co należy zrobić i na jakim szczeblu – unijnym czy krajowym – aby opracować dalekowzroczną politykę przemysłową stanowiącą odpowiedź na podwójne wyzwanie: zmiany technologiczne i globalizację? Jaką rolę odegra w tym przemysł?
 • Jakie znaczenie ma skuteczne włączenie nowej strategii przemysłowej UE do innych aspektów unijnej polityki?
 • Czy inwestycje w badania i innowacje, a tym samym przejście na Przemysł 4.0, znajdą odpowiednie wsparcie w następnym budżecie UE na lata 2021–2027?

Okrągły stół. Paneliści:

 1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
 2. Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska
 3. Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (TBC)
 4. Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska
 5. Małgorzata Wadzińska, wiceprezes Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych
 6. Stefan Wysocki, dyrektor fabryki Gillette, Procter and Gamble DS Polska
 7. Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy Centre, EPC

Prowadzenie: Dariusz Prosiecki, dziennikarz TVN24

Celem panelu jest zaznaczenie głównych wyzwań stojących przed przemysłem europejskim w związku z jego przejściem na nową cyfrową technologię przemysłową, znaną jako Przemysł 4.0. Będziemy też rozmawiać o tym, w jaki sposób przejście to wpływa na zdolność przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na światowych rynkach. Dyskusja dotyczyć będzie również znaczenia przemysłu w opracowywaniu przyszłościowej polityki przemysłowej na poziomie unijnym lub krajowym.

Przemysł w Europie ulega gwałtownym zmianom wraz z rozwojem Przemysłu 4.0 napędzanego przez wszechobecne zmiany technologiczne i coraz bardziej zglobalizowaną gospodarkę. UE zmierza w kierunku gospodarki opartej na danych, w której dane są czynnikiem produkcji, a innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności. Cyfryzacja, sztuczna inteligencja, big data, Internet przedmiotów, nowe modele biznesowe z wykorzystaniem technologii, personalizacja i autonomiczne maszyny – to tylko niektóre z osiągnięć, które będą napędzać przyszłość europejskiego przemysłu, co oznacza również głębokie zmiany w charakterze i dostępności pracy. Wzrost gospodarczy i wydajność w Europie w coraz większym stopniu zależą od wykwalifikowanej i kompetentnej siły roboczej. Zmiany w przemyśle wpłyną na dystrybucję korzyści i kosztów pomiędzy krajami i w ich obrębie, a także na zrównoważony rozwój i zobowiązania Unii w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.

Jednocześnie łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej globalne, a konkurencja międzynarodowa coraz trudniejsza w miarę jak spada konkurencyjność UE. Pomimo coraz intensywniejszej globalizacji, słychać głosy kwestionujące ideę wolnego handlu międzynarodowego. Dlatego bardzo ważne jest, czy nowa strategia przemysłowa Unii będzie wspierała przejście na Przemysł 4.0., co oznacza między innymi włączenie go do innych aspektów unijnej polityki, takich jak handel, energia, środowisko, konkurencyjność i inwestycje, zwłaszcza w badania i innowacje, w następnym budżecie UE na lata 2021–2027.

Jedną z fundamentalnych decyzji Unii w tym względzie będzie wybór, jakie elementy nowych działań politycznych będą podejmowane na szczeblu UE, a jakie na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. Podczas gdy indywidualne reakcje oznaczają rozdrobnienie jednolitego rynku i niespójność w stosunku do reszty świata, wspólna reakcja Unii wymaga przekazania jej suwerenności w newralgicznych obszarach.