Program

Europa Środkowa 2025

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 1 | Columbus C+D | godz.: 17:30 - 19:00

Prezentacja Raportu i dyskusja nt. scenariuszy dla regionu

Partner:

Paneliści:

  1. Joerg Forbrig, ekspert German Marshall Fund of the U.S.
  2. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji ResPublica

    Moderator: Marcin Bużański, Przewodniczący - Globalny Lider.PL, Senior Advisor - Warsaw Security Forum