Program

Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę

Obszar: GOSPODARKA i SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 13:00 - 14:30

 

Partner:

Partner merytoryczny:

  • Aplikacje mobilne, urządzenia wearable, roboty wykonujące operacje
  • Przyszłość telemedycyny
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie
  • Szpital przyszłości we własnym domu? (home-spital)

Paneliści:

  1. Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma S.A.
  2. Michał Czarnuch, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
  3. Piotr Garstecki, Scope Fluidics, Bacteromic
  4. Edyta Kocyk, Sidly
  5. Dawid Nidzworski, SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Prowadzenie: Michał Boni, europoseł

Jeszcze 15 lat temu opieka medyczna kojarzyła się wyłącznie z wizytą u specjalisty, który w dokumentacji, często nieczytelnym pismem, wypisywał nasz stan zdrowia. Rzadko kiedy można było otrzymać dokładną informację o postawionej diagnozie, a wyboru leczenia dokonywał wyłącznie lekarz. Organizatorzy systemu koncentrowali się na budowie systemu wokół instytucji przychodni i szpitali.

Obecnie mamy do czynienia z niesamowitym rozwojem nowoczesnej technologii, która nie omija również sektora zdrowotnego. Coraz większa samoświadomość co do stanu zdrowia, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne przy rosnących niedoborach kadrowych wymuszą szybszy rozwój usług e-zdrowotnych. Już dziś aplikacje mobilne czy urządzenia wearable pomagają na bieżąco monitorować stan zdrowia, a dzięki przesyłaniu danych pracownicy medyczni mogą natychmiast reagować na zmiany zagrażające życiu bądź zdrowiu. Rozwiązania te są najbardziej przydane osobom przewlekle chorym, ale również osobom starszym, które nieraz potrzebują wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach. Wraz z nowymi rozwiązaniami zwiększa się rola prewencji oraz wzrasta znaczenie orientacji na pacjenta. Pacjentocentryczna medycyna oparta na zachowaniu ciągłości opieki, w której pacjent jest partnerem dla lekarzy czy pielęgniarek, staje się powoli faktem.

Fascynujący świat nowych technologii to również testowane zaawansowane leczenie prowadzone przez roboty. W czasach zmniejszonej dostępności i zwiększonego zapotrzebowania na leczenie testowane są konsultacje medyczne prowadzone z pacjentem bez udziału lekarza.

Zwiększy się możliwość drukowania organów potrzebnych do przeszczepów, a rehabilitacja i pomoc osobom starszym z różnymi upośledzeniami rozwinie się w formie opieki zintegrowanej, także ze wspomaganiem robotów w opiece nad osobami niesamodzielnymi i różnych urządzeń sygnalizujących potrzeby chorych oraz poprawiających ich jakość życia i poczucie bezpieczeństwa. Platformy telemedyczne ułatwią stały kontakt lekarza z pacjentem (to będzie nowa relacja: pacjent wiedzący więcej o swoim zdrowiu, podejmujący za nie większą odpowiedzialność w prewencji i w rehabilitacji a lekarz, partner tej relacji), wymianę danych w bezpieczny sposób, nie mówiąc o poprawie dostępności do badań i lekarza. Warunkiem są umiejętności komunikacyjne ery cyfrowej lekarzy i pacjentów korzystających z tych rozwiązań i pełna świadomość spraw dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych. W nowym modelu hospitalizacja będzie ograniczona, bo bardzo dużo badań będzie można wykonać w warunkach domowych – stąd koncept przejścia z formuły: „hospital” do formuły „home-spital”. W konsekwencji nowe technologie w medycynie poprawią jakość i efektywność usług medycznych, dla systemu dadzą także wymierne oszczędności, które będzie można spożytkować na podjęcie nowych wyzwań (np. starzenie się społeczeństwa czy nowe typy chorób).

Kiedy zatem będą możliwe operacje zdalne i wspomagane przez maszyny uczące się? Kiedy zmieni się model działania ochrony zdrowia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już 28 września w ramach EFNI.