Program

Ceremonia zamknięcia EFNI

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 3 | Columbus A+B | godz.: 17:30 - 18:30

Przemówienia gospodarzy

  1. Markus Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope
  2. Henryka Bochniarz, Wiceprezydent BusinessEurope, Prezydent Konfederacji Lewiatan
  3. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski
  4. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu
  5. Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego

Przemówienia Gości Specjalnych

  • Rola Europy w nowym porządku międzynarodowym

Pat Cox, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

  • Rok 2019 okresem przemian w Europie, jaka Unia Europejska w przyszłości?

Elżbieta Bieńkowska, Europejska Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług