Program

Emerging Market Champions

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 3 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 11:00 - 11:15

Ceremonia wręczenia nagrody Citi Handlowy dla liderów przedsiębiorczości

Prowadzenie: Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy