Program

Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 09:00 - 10:30

Dyskusji i Prezentacja Raportu

Partner:

  • Czy Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują nowy wymiar odpowiedzialności biznesu wykraczający poza dotychczasowe rozumienie CSR?
  • Czy nowe modele biznesowe (circular economy, gospodarka współdzielenia, wykorzystanie metadanych, AI) zapewnią zrównoważony rozwój i lepsze życie dla wszystkich?
  • Rola biznesu w realizacji krajowych zobowiązań sygnatariuszy Agendy 2030. Jak mierzyć wkład biznesu?
  • Wyzwania Polski a wyzwania globalne - wkład Polski w realizację Agendy 2030

Paneliści:

  1. Dominika Bettman, prezes Forum Odpowiedzialnego Buznesu
  2. Renata Bielak, dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny
  3. Lech Pilawski, doradca Prezydent Konfederacji Lewiatan
  4. Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail
  5. Brendan Burns, Grupa Pracodawcow Europejskiego Komitetu Ekonimiczno-Społecznego

Prowadzenie: Magdalena Krukowska, Forbes

Czy możliwe jest oparcie funkcjonowania światowej ekonomii na zasadach zrównoważonego rozwoju? Zmniejszenie nierówności i powstrzymanie zmian klimatycznych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym?

Receptą na te pytania ma być Agenda 2030 z Celami Zrównoważonego Rozwoju pokazującymi 17 obszarów, w których konieczne jest realizowanie konkretnych zadań dotyczących m.in. ubóstwa, żywności, gospodarki, różnorodności czy ochrony środowiska. Do realizacji Agendy zobowiązały się rządy krajów członkowskich ONZ, ale jest oczywiste, że każdy w miarę swoich możliwości powinien je wspierać. Dotyczy to również sektora prywatnego.

Tymczasem zmiany we współczesnej gospodarce sprawiają, że biznes musi szukać nowych dróg aby być społecznie odpowiedzialnym. Począwszy od włączania prezesów w debatę o odpowiedzialnym przywództwie, poprzez szukanie niż rynkowych w innowacjach, wpływanie na innych przez odpowiedzialne inwestowanie, aż po oddziaływanie na konsumenta przez przetwarzanie pozyskiwanych od niego danych. Jak być odpowiedzialną firmą w XXI wieku i jak to połączyć z realizacją globalnych wyzwań?

Na ile te wyzwania dotyczą Polski? Czy dotkną nas zmiany klimatu, brak siły roboczej, a może jej nadmiar związany z komputeryzacją? W jaki sposób możemy mierzyć oddziaływanie biznesu na realizację Celów zrównoważonego rozwoju?

Zapraszamy na debatę o odpowiedzialności firm w nowej, globalnej gospodarce i ich wpływie na realizację Celów zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu: 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów zrównoważonego rozwoju? Publikacja prezentuje wypowiedzi 17 ekspertów o największych wyzwaniach dla polskich firm powiązanych z realizacją Celów zrównoważonego rozwoju oraz dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiadających wyzwania Agendy 2030.