Program

Wystąpienia gości specjalnych

Obszar: POZOSTAŁE

Dzień 2 | Pawilon Nowych Idei | godz.: 12:45 - 13:45

Prowadzenie: Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezeska Kongresu Kobiet

  • Najważniejsze globalne megatrendy i ich wpływ na biznes, kulturę i społeczeństwo

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

  • Europa pracująca: czas na rEUnesans

Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  • Zrównoważony rozwój i polityka niskoemisyjna - wyzwanie czy szansa dla firm?

Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę

Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021