Program

Przyszłość edukacji – czego uczyć ludzi gdy maszyny uczą się same?

Obszar: INNOWACJE SPOŁECZNE, PRACA 4.0 i PRZEMYSŁ 4.0

Dzień 3 | Marco Polo | godz.: 15:30 - 17:00

Partner:

Partner:

  • Edukacja coraz bardziej „smart”, a coraz mniej „wise” ?
  • Co powinno być priorytetem edukacji: nowe technologie czy nauki humanistyczne?
  • Walczyć czy współpracować z robotami?

Paneliści:

  1. Magdalena Hernandez, dyrektor ACCA na regiony CEE i CIS
  2. Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego
  3. Robert Kozielski, Katedra Marketingu, dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim
  4. Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University
  5. Marta Poślad, dyrektorka ds. polityki publicznej na Europę Środkową w Google

Prowadzenie: Jarosław Płuciennik, prorektor ds. nauczania UŁ 2012-2016, polski kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, kognitywista

Żyjemy w czasach dynamicznej rewolucji cyfrowej porównywalnej do rewolucji Gutenberga, związanej z wynalezieniem druku, jak i rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Rozwój technicznych innowacji, takich jak sieci informatyczne i społecznościowe czy autonomiczne roboty, doprowadza do stanu poważnego zaburzenia status quo, także w zakresie edukacji: uczenie się występuje wszędzie! Wiedza znajduje się bowiem często w otwartym dostępie w rozwijających się zasobach gigantycznej globalnej biblioteki. Powstają Massive Open Online Courses, które przyciągają dziesiątki tysięcy studentów z całego świata. Jednocześnie rośnie liczba danych i informacji. Te zaś potrzebują struktur, bo dane i informacje to nie wiedza. Zmieniają się także gatunki wypowiedzi, również w edukacji, do której wykorzystywane są mikroblogi, blogi i vlogi popularyzujące naukę i wiedzę. Te zmieniają nasze myślenie o wiedzy, gdyż wypowiedzi z konieczności są skrótowe i uproszczone. Wiedza staje się inteligentna i sprytna, jednak brakuje jej często wymiaru ludzkiego i cielesnego. Jednocześnie najbardziej innowacyjne pomysły w technice, nauce i edukacji rodzą się na styku twardej nauki i humanistyki, czy nawet sztuki. Pojawia się niebezpieczeństwo powstania edukacyjnej wyrwy między cyfrowymi wirtuozami a cyfrowymi analfabetami.