Aktualności

Co po #MeToo i #PayMeToo? Na drodze do różnorodności

Co po #MeToo i #PayMeToo? Na drodze do różnorodności

Panel poświęcony był roli kobiet w biznesie, na rynku finansowym i w sektorze technologicznym. Dyskusja dotyczyła czynników ułatwiających i utrudniających kobietom osiągnięcie sukcesu zawodowego, cech do tego niezbędnych i kosztów jego osiągnięcia. Dyskusję poprowadziła dziennikarka Dorota Warakomska.

Inicjatywa #metoo i #paymetoo, przetacza się przez opinię publiczną dopiero od dwóch lat.  Potrzeba trochę czasu na to, aby jej postulaty weszły w życie, ale jest duża różnica pomiędzy tym, gdzie kobiety chcą być, a rzeczywistością. Dużo się o tym mówi, ale mam wrażenie, że jest to rodzaj zasłony dymnej – gdy patrzymy na realne dane, to nic się nie zmieniło - powiedziała Henryka Bochniarz, wiceprezydentka BusinessEurope i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Możemy się, chwalić, że kobiety zarabiają tyle samo na podobnych posadach co mężczyźni, ale nadal mamy mały procent kobiet na wysokich, najlepiej opłacanych stanowiskach – zwrócił uwagę Sławomir Sikora, prezes zarządu banku Citi Handlowy.

Prezes Sławomir Sikora podkreślił, że aby wyrównać tę proporcję, należy pracować nad narzędziami, które pomogą kobietom i zachęcą je do sięgania wyżej – m.in. poprzez mentoring.

Musimy być odważne. My, kobiety, lubimy być ugodowe, ale czasami musimy powiedzieć »nie« - z aznaczyła Mai Chen, adiunkt prawa na University of Auckland, dyrektorka zarządu The Bank of New Zealand i przewodnicząca Superdiversity Institute for Law.

Podkreślono, że chociaż powody ideologiczne dla wyrównania szans kobiet są ważne, to w praktyce okazuje się, że firmy o zróżnicowanej strukturze zarządczej są bardziej efektywne. I kiedy decyzje podejmowane są przez różnorodne grona – większa jest szansa na to, że będzie ona właściwa.

Co należy więc robić, aby pomóc kobietom przebić szklany sufit i ułatwić rozwój zawodowy? Mówić językiem korzyści: że różnorodność się opłaca i nie należy traktować tego tylko jako interes kobiet.

 To nie jest problem kobiet – ale problem naszego społeczeństwa – podsumowała Beata Stelmach, prezeska zarządu PZL-Świdnik.

Świat musi się przekonać, że funkcjonując dalej na dotychczasowych zasadach, można tylko stracić.

Partnerem panelu był bank Citi Handlowy.

02 października 2019