Aktualności

Czy rewolucja Big Data pomoże ocalić świat?

Czy rewolucja Big Data pomoże ocalić świat?

Ilość danych, jakimi dysponujemy, rośnie wykładniczo. Czy potrafimy analizować tak ogromne ilości informacji i z nich korzystać?

- Tylko w Stanach brakuje 160 tysięcy analityków danych. Odczuwamy to dotkliwie zwłaszcza w administracji publicznej - stwierdził dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego . - Ale zawsze łatwiej było zbierać dane, niż je analizować. Ludzkość gromadzi przecież informacje od kilku tysięcy lat; już w starożytnych Chinach tworzono spisy ludności, żeby na ich podstawie móc sprawniej zbierać podatki.

Nie zmienia to jednak faktu, że dziś spotykamy się z wyzwaniem na nieporównywalnie większą skalę.

Najwięcej danych na nasz temat mają w tej chwili giganci technologiczni, tacy jak Google czy Facebook. Kto posiada informacje, ten ma władzę. Skandal związany z firmą Cambridge Analitica dobitnie pokazał, jak potężny wpływ może mieć analiza danych na politykę.

W jaki sposób korzystać z danych, żeby nie ograniczały one naszych praw i swobód obywatelskich tak, jak dzieje się to w Chinach, gdzie miliony obywateli zostały już objęte sankcjami?

- Takie zjawiska budzą oczywiście niepokój – powiedziała Dagmara Krzesińska z Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji. – Powinniśmy korzystać z danych w sposób świadomy i odpowiedzialny. Musimy wymagać tego nie tylko od administracji publicznej, ale także od firm.

Krzysztof Kuik z Komisji Europejskiej przyznał, że do tej pory regulacje w tej dziedzinie były szczątkowe, a Unia Europejska nie miała wielu narzędzi, żeby interweniować. – Istnieją firmy, które mają bardzo silną pozycję i znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że pozostawienie tego bez regulacji nie jest już możliwe.

- Ja jestem jednak pełen optymizmu – mówił Dominik Rozkrut z Głównego Urzędu Statystycznego. – Big Data daje nam ogromne możliwości, choć na razie najbardziej widoczne jest to w kontekście wielkich firm technologicznych. Nadchodzi jednak czas, kiedy korzystać z nich będą także instytucje państwowe i organizacje non-profit. My, analitycy danych, już wykorzystujemy te informacje – jakość naszych statystyk i szybkość, z jaką pracujemy rośnie.

Panel poprowadził Robert Siewiorek, redaktor naczelny sztucznainteligencja.org.pl

Partnerem merytorycznym był Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. 

02 października 2019