Aktualności

EFNI "9 i pół" - znamy termin wydarzenia!

EFNI "9 i pół" już 2 października 2020

Z uwagi na pandemię, w nieco zmienionej formie, ale tradycyjnie jesienią odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Wydarzenie będzie preludium do przyszłorocznej, jubileuszowej 10. Edycji EFNI.

Motywem przewodnim Konferencji będą kwestie związane z odbudową i funkcjonowaniem gospodarki w czasie i po kryzysie. Program przewiduje m.in. debaty poświęcone polskiej i europejskiej gospodarce po pandemii, wyzwaniom i szansom związanym z europejskim zielonym ładem, ocenie modeli i efektywności programów wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym też w ujęciu europejskim, jak również przewidywanym zmianom na rynkach pracy w szerszym kontekście społecznym.

Konferencja będzie również miejscem debat nad wnioskami z Raportu Konfederacji Lewiatan „Impuls dla Polski” Całość uzupełnią tradycyjne formaty znane z EFNI: prezentacje raportów, spotkania z autorami książek i rozmowy nocnych marków, a także uroczysta kolacja z programem artystycznym. Bardziej szczegółowa agenda dostępna będzie wkrótce.

Konferencja odbędzie się zgodnie ze wszystkimi zaleceniami sanitarnymi. Cały czas monitorujemy sytuację epidemiczną i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zastrzegamy możliwość odwołania wydarzenia lub zmiany jego formuły.

27 sierpnia 2020