Aktualności

Europa wobec Azji, Ameryk i Afryki

Europa wobec Azji, Ameryk i Afryki

Migracja przyszłości, chiński kapitalizm i pomaganie Afryce - to tylko niektóre z zagadnień panelu, który odbył się trzeciego dnia EFNI.

Czy Afryka stanie się chińską strefą wpływów? Pytał prowadzący dyskusję Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. „Jako Europejczyk cieszę się z chińskiej ekspansji w Afryce, bo przyczynia się do szybszego rozwoju tego kontynentu oraz zmniejszeniu migracji do Europy, odbywającej się często z narażeniem życia” – odpowiadał Grzegorz Kołodko, profesor i Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego.

Grzegorz Lindenberg, Członek Zarządu Fundacji Instytutu Spraw Europejskich podkreślił, że ludzie chętniej emigrują z krajów źle zarządzanych i skorumpowanych, dlatego inicjatywy na rzecz poprawy tej sytuacji oraz przestrzegania praw człowieka są zawsze pozytywne. Mówił też o eksplozji demograficznej: „Do 2030 roku w Afryce przybędzie 100 mln młodych bezrobotnych, obszar ten nie osiągnie też zbliżonego do Europy poziomu dochodu w przeliczeniu na mieszkańca. Jeżeli Unia nie uzna tego problemu za swój priorytet, to czeka nas powtórka kryzysu emigracyjnego z lat 2015-2017, ale na poziomie 10 razy większym.”

Z kolei Ewa Synowiec, Dyrektor odpowiedzialna za aspekty zrównoważonego rozwoju w handlu, handel żywnością oraz umowy o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej podkreślała, iż w najbliższych latach Afryka będzie bardzo wysoko na agendzie politycznej. „Ważne jest to, czy dajemy Afryce rybę, czy wędkę - umowy handlowe to rodzaj wędki” – wskazywała. Według Synowiec umowy i instrumenty finansowe stymulujące tworzenie miejsc pracy w Afryce i podnoszenie umiejętności młodych ludzi zmniejszyły deficyt handlowy z tym obszarem z 21 mld euro w 2015 r. do 1 mld euro obecnie.

Prowadzący pytał o klimat do inwestowania i czy Afryka może docelowo stać się miejscem produkcji - Eleonora Catella, Senior Trade Adviser, International Relations, z organizacji BusinessEurope sugerowała patrzeć na problemy Afryki przez pryzmat możliwości: „to 1,5 mld ludzi, szybko rosnąca gospodarka i wiele potencjału - tak patrzy na to europejski biznes”. W kontekście braku infrastruktury, luki kompetencyjnej i fragmentaryzacji gospodarki Castella wskazywała na potrzebę tworzenia zintegrowanej gospodarki. Mówiąc o różnicach w inwestowaniu w Afryce podkreślała wariant długoterminowy - nacisk na szkolenie lokalnych pracowników oraz transfer wiedzy.

Partnerem merytorycznym panelu był Polski Instytut Ekonomiczny.

27 września 2019