Aktualności

Rekomendacje minister Teresy Czerwińskiej oraz gości w zakresie finansowego zabezpieczenie przyszłości

Rekomendacje minister Teresy Czerwińskiej oraz gości w zakresie finansowego zabezpieczenie przyszłości

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw Europy. Tworzy to dużą presję na system emerytalny, ponieważ poziom emerytur zależy nie od formy systemu, a od liczby osób pracujących w stosunku do emerytów, oraz od efektywności pracy. Liczba emerytów będzie dynamicznie rosła, co musi być skompensowane większym obciążeniem pracujących i niższą stopą zastąpienia (stosunkiem emerytury do ostatniej wypłaty). Minister Teresa Czerwińska postulowała konieczność wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym i zarekomendowała Pracownicze Plany Kapitałowe, jako remedium na nasze problemy.

Jak zauważył minister Bartosz Marczuk, poziom emerytur nie zależy od rodzaju systemu emerytalnego, ale od liczby pracujących i ich wydajności. Przy tak niekorzystnych trendach przed załamaniem systemowym może nas uchronić zatem tylko duże podniesienie wydajności pracy. To jednak jest trudne zadanie ze względu na niski poziom inwestycji wynikający z niskiego poziomu oszczędności. Rozwiązaniem tego problemu mają być Pracownicze Programy Kapitałowe, mające zachęcać pracowników do dodatkowego oszczędzania dzięki zachętom fiskalnym (na oszczędności będzie się składał obok pracownika także pracodawca i państwo). Wpływ znacznej ilości długoterminowych inwestycji ma udostępnić środki na innowacje transformujące naszą gospodarkę. Paweł Borys, przewodniczący Polskiego Funduszu Rozwoju, zauważył, że program ma w założeniu nie tylko zwiększyć poziom oszczędności, ale także poprawić ich strukturę: z krótkoterminowych w formie depozytów bankowych w instrumenty kapitałowe.

Henryk Orfinger, prezes Dr Irena Eris zwrócił uwagę, że firmy patrzą na to rozwiązanie z pewnym niepokojem. Jednym z powodów są koszty – zarówno bezpośrednie, jak i administracyjne. Jeszcze większym problemem wydaje się jednak efekt wizerunkowy. Rozwiązanie ma wejść w życie za niespełna rok, a firmy nie czują się przygotowane do jego wprowadzenia i nie mają wsparcia ze strony rządu. Jednocześnie odczuwają, że z punktu widzenia pracownika to one będą twarzą tej regulacji.

28 września 2018