Aktualności

Jesteśmy coraz starsi

Jesteśmy coraz starsi

Starzenie się społeczeństw to coraz większy problem społeczny. Zadajemy coraz więcej pytań jak zarządzać zwiększającą się liczbą seniorów, dbać o ich zdrowie, zachęcać do aktywnoś

Dr Piotr Szukalski, z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego zaznaczył: „Gerontologia dzieli ludzi starszych na go go, slow go i no go”. Problemy seniorów utożsamiamy najczęściej z kwestiami opieki społecznej i systemem emerytalnym. Pomijamy często sferę aktywności – a ta w przypadku osób starszych jest kluczowa, choć zależna od wielu czynników np. stanu zdrowia czy pory roku. Przestajemy też powoli mówić o zagrożeniach i wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa a zaczynamy dostrzegać zalety i szanse związane ze specyfiką osób starszych. Musimy zmienić myślenie i bazować raczej na faktach, niż na naszych przeświadczeniach. Zajmując się osobami starszymi mierzymy się z dużą liczbą stereotypów."

"Odpowiada na nie raport „Pieniądze, władza i sex”. Wynika z niego, że pokolenie 50 -70 to powers generation – nie jest jednorodne, ale tkwi w nim duży potencjał. Dba o siebie, chce spełniać swoje marzenia, podróżuje, jest otwarte i chce się rozwijać. Polsce seniorzy czują się średnio o 11 lat młodsi niż wskazuje metryka (deklarują przy tym, że młodość kończy się po 42 roku, a starość zaczyna po 69). Najważniejsze jest dla nich jest zdrowie, relacje z dziećmi i rodziną, ale także romantyczne relacje z partnerem i partnerką. Pary często przeżywają renesans związków albo nawiązują nowe relacje. Także nowe technologie są dla nich ważna, bo pomagają zacieśniać i podtrzymywać więzi, a także przełamywać bariery", stwierdziła Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited.

Potrzeba nam dobrej kampanii społecznej, która pokaże pokolenie 50-70 w nowym świetle i zmieni stereotypowe myślenie o emerytach.

Herlfried Carl, Senior Director w Innovation in Politics Institute stwierdził: "W procesie Innowation in Politics szukamy innowacji – analizujemy setki projektów z całej Europy i wyróżniamy te najlepsze. Problemy seniorów, to samotność, emigracja młodych ze społeczności czy też jakość komunikacji międzypokoleniowej. Część wyróżnionych przez nas projektów na nie odpowiada proponując rozwiązania np. budowę stołówki w jednym z miast, z której korzystać mogą zarówno emeryci jak i licealiści. „Wychodzimy z założenia, że każda inicjatywa, która zbliża ludzi jest cenna i zasługuje na wsparcie.”

Podsekretarz stanu w Ministerstwie  Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Jarosińska-Jedynak: "Ciekawe są inicjatywy podejmowane na zachodzie np. łączenie domów starości ze żłobkami i przedszkolami. Wiemy, że działa to wspaniale zarówno na dzieci jak i emerytów, więc można takie sprawdzone rozwiązania przenosić na nasz grunt."

W Polsce też mamy programy skierowane do także do emerytów. Dostępność+ to program dla osób o specjalnych potrzebach. Ma ona poprawiać jakość i dostępność przestrzeni publicznej tak aby była m. in. dla osób starszych bardziej przyjazna.

Także Inkubator Innowacji Społecznych pozwala na poprawianie jakości życia seniorów poprzez mikroinicjatywy, często działające tylko lokalne np. czyli torba z napędem elektrycznym, która powala robić zakupy bez wysiłku. Kilka takich urządzeń dostępnych na jeden obiekt mieszkalny np. blok sprawia, że emeryci są bardziej mobilni ale także i zacieśniają się kontakty między mieszkańcami, gdy się wymieniają urządzeniem. 

"Rozmawialiśmy kiedyś w Komisji Europejskiej o Erasmus Senior, czyli programie który zwiększałby mobilność seniorów i pozwał im na rozwój, niestety nie znalazły", powiedział Michał Boni, konsultant i wykładowca na SWPS.

26 września 2019