Aktualności

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie gościem EFNI 2018.

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie gościem EFNI 2018.

Karol Okoński w Ministerstwie Cyfryzacji od czerwca 2016 roku zajmował początkowo stanowisko podsekretarza stanu. Od lipca 2018 r. jest sekretarzem stanu, kieruje pracami Departamentów: Cyberbezpieczeństwa, Rozwoju Usług Cyfrowych i Systemów Państwowych. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania.

Okoński przyznaje, że rozwój sztucznej inteligencji w Polsce wymaga współpracy uczelni, biznesu i administracji rządowej. Podkreśla jednak, że Polska jest na początku drogi do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Jednak niebawem chce przedstawić pierwsze plany stworzenia strategii jej wdrażania. – Ta strategia musi uwzględniać postulaty i oczekiwania tych, którzy będą w przyszłości współtworzyli cały system sztucznej inteligencji – zaznacza minister. 

O tym czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji oraz czy inteligentne roboty będą miały osobowość prawną, wraz z ministrem Okońskim będziemy dyskutować podczas panelu "Sztuczna inteligencja – niekontrolowana swoboda czy sterowalny porządek rozwoju?". Zapraszamy! 

16 września 2018