Aktualności

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości

Podczas panelu rozmawiano o wpływie edukacji na rozwój gospodarczy i jej roli w erze zunifikowanych zasad oceny, KPI i Big Data. Poruszane były także tematy umiejętności miękkich, innowacyjnej edukacji oraz roli firm i pracodawców w kształceniu pracowników. Dyskusję moderował Andrzej Kubisiak, ekspert ds. rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W panelu udział wzięli Dr. Carl Benedikt Frey, ekonomista z Uniwersytetu w Oksfordzie, Dominika Bettman, CEO Siemens Polska, Kasia Jurczak, należąca gabinetu komisarz Marianne Thyssen z Komisji Europejskiej, Jacek Krawczyk, przewodniczący grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Jacek Siwiński, CEO firmy VELUX Polska.

Podczas dyskusji wiele uwagi poświęcono trudnościom, jakie mają pracodawcy ze znalezieniem elastycznych pracowników. „Kompetencje przyszłości są pożądane już dziś, a wciąż spotykamy się z brakiem kompetencji podstawowych” – powiedziała Dominika Bettman. "Wszyscy, pracownicy i pracodawcy są na drodze transformacji cyfrowej. Budowanie kompetencji to dzisiaj nie tylko szkolenia - oczekuje się zmiany paradygmatu myślenia o sobie w kontekście danej funkcji i firmy".

„„Istotna jest tu rola lidera przeprowadzającego swoich podwładnych przez proces tej zmiany” – skomentował Siwiński.

"40% pracowników ma niskie kompetencje cyfrowe. Możemy zwiększyć je dzięki edukacji drugiej szansy, programom edukacji cyfrowej w dziedzinach IT, SI oraz cyberbezpieczeństwa. Potrzebne są także zmiany w programach kształcenia na studiach" – proponowała Katarzyna Jurczak.

Mowa również była o wpływie rewolucji cyfrowej i automatyzacji na kształt rynku pracy. „Nie ma branży która nie podlegałaby digitalizacji. Zaczyna się od stosowania narzędzi, automatyzacji pewnych procesów, ale praca może być wspierana przez SI w różnych branżach, choćby pomagając prawnikom" – mówiła Bettman.

„Robotyzacja produkcji jest już standardem w przedsiębiorstwach, natomiast automatyzacja procesów biurowych jest nowością” – zaznaczył Jacek Siwiński.

„Nie oznacza to, że ich profesja jest zagrożona zastąpieniem przez automatyzację i cyfryzację” – uzupełnił Carl Frey. „Jednak słabo płatne zawody wymagające niewielkich umiejętności są obarczone tym ryzkiem”.

"Luka kompetencyjna w związku z rewolucją 4.0 dotyka różnych krajów w różnym stopniu. Estonia radzi sobie z tym bardzo dobrze. Jednak we wszystkich krajach UE firmy mają problemy z rekrutacją menedżerów i pracowników na średnich szczeblach.” – twierdził Jacek Krawczyk.

Partnerem panelu była firma Velux oraz Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych.

27 września 2019