Aktualności

Nasi prelegenci - z kim spotkamy się na tegorocznym EFNI

Nasi prelegenci - z kim spotkamy się na tegorocznym EFNI

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei zatytułowanego #CoBędzieJutro, będziemy mówić o ważnych dla Europy sprawach gospodarczych, politycznych, społecznych i technologicznych rozłożonych w trzech blokach tematycznych: Gospodarka i Przyszłość Rynku, Społeczeństwo i Demokracja oraz Technologia i Przyszłość Pracy.

Każdego dnia dołączają do nas wybitni prelegenci, którzy wezmą udział w dyskusjach w trakcie całego Forum. Są wśród nich m.in.: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii w polskim rządzie, Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim; Mikulas Dzurinda, były premier Słowacji; Shada Islam, Dyrektor ds. Europy i Geopolityki w thniktanku Friends of Europe; czy Radosław Markowski, Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją na uniwersytecie SWPS.

Poznaj sylwetki naszych prelegentów i spotkaj się z nimi na EFNI 2019!

Jadwiga Emilewicz w listopadzie 2015 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Jerzy Buzek pełnił funkcję Premiera RP (1997-2001) i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2009-2012), w którym sprawuje mandat nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE, obecnie odpowiedzialny w PE za rozporządzenie dot. bezpieczeństwa dostaw gazu.

Mikulas Dzurinda działalność polityczną rozpoczął w 1990 jako jeden z założycieli Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego. W pierwszych demokratycznych wyborach w Czechosłowacji w tym samym roku został wybrany na deputowanego. Piastował stanowisko ministra transportu w słowackim rządzie w roku 1991 oraz 1994. W 1997 r. został rzecznikiem opozycyjnego porozumienia partii politycznych pod nazwą Słowacka Koalicja Demokratyczna W 1998 stanął na czele jej czele. Mianowany na premiera po zwycięstwie w wyborach w 1998 roku (pełnił tę funkcję do 2006 roku). Pod jego rządami Słowacja została zaproszona do grupy państw negocjujących wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO.

Shada Islam większość kariery zawodowej poświęciła badaniom, publikacjom i wypowiedziom dotyczących relacji Unii Europejską z Azją, na obu kontynentach ciesząc się reputacją czołowej komentatorki, analityczki i autorki o świeżym i oryginalnym spojrzeniu. Została uwzględniona na liście 20 najbardziej wpływowych kobiet w Brukseli magazynu „Politico”. Przez dwadzieścia lat była korespondentką czołowego azjatyckiego tygodnika “The Far Eastern Economic Review”, pracowała również w niemieckiej agencji prasowej DPA.

Radosław Markowski jest profesorem nauk politycznych i laureatem nagrody Amerykańskiego Tow. Nauk Politycznych (APSA) oraz laureatem Nagrody im. S. Nowaka za zainicjowania Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i badania zachowań politycznych. Członek redakcji, m.in.: "European Journal of Political Research", "European Union Politics", "Political Studies". Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej oraz współautor książek publikowanych w Oxford, Cambridge University Press i innych.

Zarejestruj się już dziś i dołącz do nas na EFNI 2019!

4 tygodni temu