Aktualności

Po co się uczyć?

Po co się uczyć? Rozwój umiejętności miękkich jako cel edukacji w XXI wieku?

Wiedza pozazawodowa jest szansą dla pracowników i koniecznością dla pracodawców w XXI wieku.

Kompetencje miękkie, takie jak na przykład komunikatywność, kreatywność, mobilność, czy zdolność do adaptacji zapewniają sukcesy pracownikom – takie są obserwacje pracodawców zrzeszonych w lobbingowej organizacji European Tech & Industry Employers. Czy można się ich nauczyć – i czy w polskich szkołach?

– Polskie uczelnie wyższe wkraczają na tereny opuszczone przez licea i szkoły podstawowe – potwierdzała to Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. – Od 25 lat różnimy się tym od politechnik, że uczymy i wymagamy stosowania wiedzy.

– Ministerialna podstawa programowa nie odpowiada potrzebom młodzieży zrośniętej z techniką smart – wtórowała Ewa Korulska, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Startowa 4K z Gdańska. – Dlatego nie tylko mamy przedmiot „Przedsiębiorczość”, ale również zapewniamy podstawowy trening psychologiczny. Z myślenia zadaniowego, przestawiamy uczniów na myślenie procesowe. Kluczowymi umiejętnościami, które kształtujemy są także odwaga i uczciwość.

A cyfrowe wyzwania przyszłości? Mówił o nich Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, stwierdzając, że nie znamy jeszcze 90% zawodów, które powstaną, ale wiadomo, że będą one wymagały wysokich umiejętności technicznych. „Programowanie to nic innego, jak komunikowanie się z komputerami”, zauważyła tu Barbara Nowacka.

Są jednak obszary, które należy zabezpieczyć w cyfrowej przyszłości.

– Nie można lekceważyć kształcenia zawodowego – apelował Reinhold Weiss, były dyrektor niemieckiego Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego. – Postrzegać je należy nowocześnie – jako rozwój osobowości ludzi wykonujących zajęcia techniczne.

Panel prowadziła Joanna Bochniarz, prezeska Centrum Innowacyjnej Edukacji, przypominając na koniec, że Finowie uczą już najmłodsze dzieci sprawy kluczowej, związanej tak z tzw. wiedzą, jak i osobowością – należy dbać o własne zdrowie.

27 września 2019