Aktualności

Populizm i antypopulizm a demokracja w Europie. Lekcje z regionu Europy środkowo-wschodniej dla Europy.

Populizm i antypopulizm a demokracja w Europie. Lekcje z regionu Europy środkowo-wschodniej dla Europy.

Czy można wygrać z populizmem? „Tak” - mówił gość EFNI Michal Šimečka, wice-przewodniczący partii Postępowa Słowacja i słowacki poseł do Parlamentu Europejskiego – „W tym roku na Słowacji potwierdzono, że można odnieść sukces dzięki pozytywnej energii, autentyczności  i wyraźnemu programowi proeuropejskiemu. Można wygrać, nie budząc strachu, nienawiści i nie odwłoując się do populistycznych haseł”.

Kandydatka PS, Zuzana Čaputová, wygrała w marcu 2019 wybory prezydenckie, a w wyborach do Parlamentu Eurpejskiego partia uzyskała największe poparcie.

Jan Zielonka, politolog, profesor europeistyki na Uniwersytecie w Oksfordzie, podkreślał, że populizm stał się w kręgach liberalnych ulubionym tematem – „Nikt nie demaskuje iluzji i niebezpieczeństw populizmu lepiej niż liberalni publicyści” – mówił. „Liberałowie pozostają jednak lepsi we wskazywaniu cudzych wad niż w autorefleksji. Więcej czasu poświęcają wyjaśnianiu wzrostu popularności populizmu niż wyjaśnianiu upadku liberalizmu. Nie chcą spojrzeć w lustro i uznać własnych niedociągnięć, które doprowadziły do ekspansji populizmu w Europie”.

Czy mogą być jakieś dobre strony populizmu? „Populizm wyprowadził demokrację z letargu” – mówiła Katarzyna Zbytniewska, redaktor naczelna portalu Euractiv.pl.

Najpierw kryzys 2008 roku, a potem napływ uchodźców w 2015 r. i wywołany tym kryzys migracyjny, okazały się wodą na młyn dla radykalnie prawicowego populizmu i odwróciły dotychczasową jednokierunkową ścieżkę rozwoju Zachodu w duchu integracji i liberalizacji.

„Jeśli doświadczamy tylko tymczasowego zjawiska – populistycznego momentu, a nie populistycznej ery – to trzeba przyznać, ma to swoje dobre strony. Wyrosły nowe partie i – jak zobaczyliśmy w majowych wyborach do PE – nie tylko skrajnie prawicowe i prawicowo populistyczne, ale też zielone, wiatr w żagle złapała frakcja liberalna i socjaldemokraci. Sukcesy zielonych i młodzieżowe strajki klimatyczne dowodzą zmian zachodzących w społeczeństwie”, dodała Zbytniewska.

Rozmowę prowadził Tomasz Sawczuk, publicysta „Kultury Liberalnej”.

27 września 2019