Aktualności

Samorządna Polska

Samorządna Polska

Polska na poziomie lokalnym jest polem starcia dwóch wizji: państwa zdecentralizowanego, zapisanego w konstytucji, oraz państwa, którego rząd działa poprzez delegatów w terenie.

Czy wzrost frekwencji w wyborach samorządowych w 2018 roku, miejscowo dochodzący do 20 pkt. procentowych, to zapowiedź, tego, że „burmistrzowie będą rządzili światem” – jak głosił amerykański politolog Benjamin Barber?

– Nie lubię hasła „władza” – zwierzyła się Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy. – Odpowiada mi zaś „system zarządzania społeczeństwem”, czyli sytuacja, w której mieszkańcy mogą spotkań mnie w sklepie i podzielić się problemem. Samorząd lokalny będzie rządził światem w tym sensie, że to w miastach wyłączamy kaflowe piece, kładziemy ścieżki rowerowe i kupujemy elektryczne autobusy. Czyli realizujemy działania kształtujące postawy progresywne.

– W latach 90. XX wieku wojewodowie masowo komunalizowali majątek państwowy – przypominał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Rozumiano, że samorządy budują siłę państwa, prowadząc sprawne mechanizmy gospodarcze i obywatelskie. 21 tez samorządowych, nad którymi dyskusję rozpoczęliśmy podczas Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, nie jest próbą wstecznego sfederalizowania państwa, tylko apelem o uwierzenie w nas, lokalnych polityków.

– Czy chodzi o wiarę w to, że wielokadencyjne piastowanie urzędu, nie prowadzi do stworzenia klik? – dociekał Edwin Bendyk, dziennikarz tygodna „Polityka” i publicysta zajmujący się wyzwaniami cywilizacyjnymi.

– Sama władza rządowa sprzyja klikom, uruchamiając inwestycje tam, gdzie zjawiają się jej przedstawiciele – a ci jeżdżą tam, gdzie mają „swoich” prezydentów i burmistrzów – odbijał piłeczkę Jacek Karnowski. – Na osiągnięcie sukcesu potrzebne są lata pracy, inwestycje sprawdzają się nie w momencie uruchomienia z pompą, ale po latach funkcjonowania na rzecz lokalnej społeczności.

– 21 tez zwraca uwagę na wzmocnienia prawne i zabezpieczenia finansowe, potrzebne samorządom w celu realizowania rządowych programów – wyjaśniała Beata Moskal-Słaniewska.

27 września 2019