Aktualności

Siemens Polska partnerem EFNI "9 i pół"

Siemens Polska partnerem EFNI "9 i pół"

Do grona partnerów tegorocznego EFNI dołączyła firma Siemens Polska, która na polskim rynku oferuje swoje rozwiązania i produkty - usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej, budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. 

W ramach obecności firmy na EFNI zaprezentowany zostanie m.in. raport „Digi Index - Poziom digitalizacji produkcji w Polsce”. Jest on efektem przeprowadzonego przez Siemens Polska badania stopnia cyfryzacji polskich firm. Badanie przeprowadzono w stu firmach produkcyjnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników, z branż: automotive, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz sektora maszynowego. W 4-stopniowej skali polski przemysł produkcyjny uzyskał 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku transformacji cyfrowej w kraju (wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt.).

Raport można pobrać tutaj.

- Nadchodzi era inteligentnego wytwarzania. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży - mówi Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska.

07 września 2020