Aktualności

Smart Industry w Polsce

Smart Industry w Polsce - prezentacja raportu

Firma Siemens zaprezentowała zarządzającym i właścicielom firm przemysłowych raport „Smart Industry Polska 2019”. Znajdują się w nim wyniki badań przekrojowych nt. zaawansowania firm w przemysł 4.0 i wiedzy inżynierskiej. Raport podsuwa modele wzrostu firm w oparciu o rozwiązania smart: automatykę, współpracę człowiek-robot i nową organizację pracy.

W kwietniu 2018 roku Instytut Kantar Polska SA przeprowadził dla firmy Siemens Sp. z o.o. badanie dotyczące zagadnień związanych z przemysłem 4.0 w Polsce na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw MSP z branży przemysłowej, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Badanie zrealizowano na próbie 200 firm i zadbano o równy udział firm małych (10-49 zatrudnionych) oraz średnich (50-250 zatrudnionych).

Nowa edycja badania pokazuje, że w polskich przedsiębiorstwach rośnie zarówno znajomość koncepcji 4.0, jak i liczba wdrożeń jej elementów oraz stopień transformacji firm produkcyjnych. Zdecydowana większość inżynierów jest zdania, że kadra techniczna powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z rolą lidera zmian w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Perspektywa transformacji zawodu inżyniera i przejęcia roli przywódcy zmian jest bardziej oczywista dla przedstawicieli tego zawodu z krótszym stażem pracy. Wśród najmłodszych respondentów odsetek spodziewających się ewolucji profesji inżyniera wyniósł aż 84 proc. Jednak także dla inżynierów z dłuższym stażem zmiana w kompetencjach łączących się z zawodem inżyniera wydaje się nieuchronna (65 proc. wskazań).

„Kładzie się na inżynierów ogromne oczekiwanie, aby pozyskać tzw. umiejętności miękkie. Niestety jest to trudne, gdyż do niedawna firmy oczekiwały od inżynierów wiedzy technicznej” – zaznaczyła podczas prezentacji raportu Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska.

Prezentację moderował Paweł Oksanowicz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, redaktor prowadzący portalu nienieodpowiedzialni.pl.

26 września 2019