Aktualności

Wiarygodność dziennikarstwa w „epoce postprawdy” - Aiden White, prezydent Ethical Journalism Network, panelistą EFNI 2019

Wiarygodność dziennikarstwa w „epoce postprawdy” - Aiden White, prezydent Ethical Journalism Network, panelistą EFNI 2019

Jednymi z największych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo ery cyfrowej, są dezinformacja i tzw. fake news. Jak filtrować nieprzerwany strumień informacji, które pochłaniamy każdego dnia, skupiając się tylko na rzeczach naprawdę istotnych i – przede wszystkim – prawdziwych?

Podczas EFNI 2019 o problemach, które współczesne dziennikarstwo musi rozwiązać, aby zachować wiarygodność w tzw. „epoce postprawdy”, będziemy rozmawiać z Aidanem Whitem, dziennikarzem, założycielem i prezydentem Ethical Journalism Network – fundacji zajmującej się edukacją w zakresie etyki dziennikarskiej i praw człowieka.

White jest jednym z bardziej znanych brytyjskich publicystów zajmujących się tematyką społeczną oraz problemami współczesnych mediów. Zasiada w zarządzie Statewatch, organizacji zajmującej się monitorowaniem swobód obywatelskich w Europie, oraz pełni funkcję Honorowego Prezesa projektu charytatywnego MediaWise, pomagającego młodym ludziom filtrować treści, na które napotykają się w sieci. Ponadto, jako redaktor i doradca, wspiera Media Diversity Institute, działający na rzecz tolerancji i równego traktowania mniejszości w mediach. Jest także współpracownikiem takich tytułów jak: Birmingham Evening Mail, Finacial Times czy The Guardian.

W swojej pracy skupia się na tematyce praw człowieka, etyki i wyzwań stojących przed współczesnym dziennikarstwem. Jest współautorem wielu raportów Ethical Journalism Network (EJN) dotyczących, między innymi, wolności tureckiej prasy („Censorship in the Park”, 2014), samoregulacji w dziennikarstwie („The Trust Factor”, 2015), korupcji w mediach („Untold Stories”, 2015), wyzwań epoki post-prawdy („Ethics in the News”, 2017) oraz zaufania wciąż jeszcze pokładanego w etycznym, rzetelnym i wiarygodnym dziennikarstwie („The Key to Media Futures”, 2018).

03 czerwca 2019