Izabela Żmudka

Zastępca Dyrektora
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera przedsiębiorców oraz jednostki naukowe w tworzeniu innowacji służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski, rozwiązując konkretne problemy cywilizacyjne jej mieszkańców. Manager z wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu zarówno w sektorze państwowym, samorządowym, biznesie, jak i w organizacjach pozarządowych. Absolwentka MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sprawowała bezpośredni nadzór nad instytucjami państwowymi, instytutami badawczymi, spółkami oraz fundacjami. W sektorze biznesowym była odpowiedzialna za działania polegające na restrukturyzacji organizacyjnej i optymalizacji procesów biznesowych, wdrażaniu systemów ERP oraz wprowadzaniu ładu korporacyjnego. W instytucjach państwowych aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii ekonomicznej z wykorzystaniem nowych technologii, w banku centralnym prowadziła serwis edukacji ekonomicznej z powszechnie dostępnymi kursami e-learningowymi i wiedzą ekonomiczną. W sektorze samorządowym i organizacjach pozarządowych zajmowała się tworzeniem instytucji od podstaw, zarządzaniem operacyjnym, wdrażaniem projektów programowych, a także nadzorem nad zamówieniami publicznymi. Obecnie bierze udział m.in. w pracach zespołu ds. innowacji. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem kreatywnego zarządzania wieloosobowymi zespołami.