Salvatore Babones

sociolog
University of Sidney

Salvatore Babones (ur. 5 października 1969, New Jersey) - amerykański socjolog, profesor University of Sydney, specjalista w dziedzinie ekonomii, polityki i społeczeństwa Chin i Stanów Zjednoczonych. W swojej pracy naukowej specjalizuje się także w teorii systemów-światów. Autor kilku książek i licznych artykułów, zarówno naukowych, jak i w mediach popularnych.

Dominika Bettman

Prezes
Siemens Polska

Ekonomistka, finansistka, działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także różnorodności. Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

Markus J. Beyrer

Dyrektor Generalny
BusinessEurope

Były prezes zarządu ÖIAG – Österreichische Industrieholding AG (2011-2012), dyrektor generalny Austriackiego Związku Przemysłu – I.V. (2004-2011) oraz dyrektor ds. ekonomicznych Austriackiej Izby Gospodarczej. Był doradcą ekonomicznym kanclerza Austrii. W latach 90. uczestniczył w pracach nad akcesją Austrii do Unii Europejskiej w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
Komisja Europejska

W 2014 r. wybrana na europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. W latach 2013- 2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju. 2007-2013 minister infrastruktury i rozwoju regionalnego. 1999-2007 dyrektor Śląskiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. Laureatka Nagrody Kisiela, w 2012 roku odznaczona Norweskim Orderem Zasługi.

Henryka Bochniarz

Wiceprezydent BusinessEurope, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
Polska

Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Była kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005). W 1999 roku utworzyła Konfederację Lewiatan, której przewodzi do dziś. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Pełniła funkcję prezydent Boeinga International na Europę Środkową i Wschodnią i zasiadała w Radzie Dyrektorów Unicredit Italy. Należy do rad nadzorczych Orange Polska S.A. oraz Fiat Chrysler Automobiles Polska S.A.

Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki, który służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie fundamentalnych problemów Europy.

Wojciech Bolanowski

Senior Operating Partner
FORUM

Wojciech Bolanowski - na stanowisku doradcy prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły - odpowiadał za bankowość internetową i mobilną w PKO BP. Był jednym z twórców pierwszej generacji aplikacji mobilnej IKO. Jeszcze wcześniej przez wiele lat pracował w MultiBanku oraz w mBanku, w którym pełnił różne funkcje od października 2000 r., a więc praktycznie od samego początku istnienia tej instytucji. 

Małgorzata Bonikowska

Prezes THINKTANK ośrodka dialogu i analiz; prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Polska

Doktor historii europejskiej, politolog, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji w instytucjach publicznych. Kierowała Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Tworzyła rządowy program informacji o UE i sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była ekspertem i szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej w Polsce i Bułgarii. Autorka kilkuset publikacji o UE i komunikacji społecznej.

Karolina Borońska-Hryniewiecka


Centrum Studiów Europejskich i Polityki Porównawczej, Sciences Po

Magdalena Borowik

Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Polska

Od grudnia 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za technologie finansowe oraz blockchain. Od listopada 2018 pełni funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji w zakresie technologii finansowych (fintech).

Ekonomistka z dyplomem zarządzania bankowością i transformacją przedsiębiorstw. Eksperta technologii transakcyjnych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem technologicznym oraz w infrastrukturze telekomunikacyjnej, które obejmuje budowę łączy IP w Europie, wprowadzanie nowych produktów na rynek, projekty rozwoju oprogramowania oraz analizy bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej.

Strateg transformacji cyfrowej, badacz technologii oraz praktyk zarządzania innowacją. Wykładowczyni technologii transakcyjnych w cyfryzacji na kierunku Informatycznych Technik Zarządzania (ITZ)  Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy Polskiej Akademii Nauk.

Paweł Borys

Prezes Zarządu
Polski Fundusz Rozwoju

Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Pracę rozpoczął w 2000 roku jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla polskiej gospodarki oraz analizami rynków finansowych. Zrealizował z sukcesem projekt wprowadzenia spółki informatycznej na GPW w Warszawie.

Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS - drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Twórca pierwszego w Polsce funduszu małych i średnich spółek DWS TOP25 oraz pierwszego zewnętrznego indeksu na GPW w Warszawie. Zarządzał programami emerytalnymi dla wiodących polskich instytucji finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski oraz GPW w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku.

Od sierpnia 2005 do kwietnia 2010 roku współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki inwestycyjnej i doradczej AKJ Capital S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Zrealizował 8 inwestycji w spółki na rożnym etapie rozwoju, w tym przeprowadził kompleksową restrukturyzację firmy logistycznej Grupa Pekaes S.A. notowanej na GPW w Warszawie, realizował inwestycję w spółkę informatyczną CUBE CR S.A. (obecnie CUBE ITG S.A., notowana na GPW w Warszawie) oraz wdrażał nową strategię rozwoju firmy SAD Sp. z o.o. przedstawiciela Apple Inc. w Polsce.

Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił on swoją pozycję lidera rynku bankowego w Polsce (o blisko 3 pkt proc.), unowocześnił standardy działania i wizerunek, wdrożył wiodące rozwiązania technologiczne w obszarze płatności i bankowości elektronicznej oraz uporządkował grupę kapitałową. Prowadził m.in. zakończony sukcesem proces restrukturyzacji Kredobank na Ukrainie, wdrożenie aliansu strategicznego pomiędzy amerykańską firmą płatniczą EVO Payments International, a eService S.A., przejęcie i integrację Nordea Bank Polska S.A., wdrożenie nowego modelu sprzedaży ubezpieczeń w PKO BP S.A., w tym poprzez utworzenie zakładu ubezpieczeń, oraz stworzenie w banku nowej organizacji obszaru analiz ekonomicznych i rynkowych. Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Koordynował proces restrukturyzacji i rozpoczęcia największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach.

Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi inwestorami i instytucjami finansowymi oraz rozległe doświadczenie korporacyjne, zdobyte podczas pracy w 18 radach nadzorczych spółek w Polsce i zagranicą, w tym trzech banków, zakładu ubezpieczeń oraz TFI.

Poprzednio Członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie oraz Członek Rady Programowej Go Global. W 2013 roku został uznany za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed 40-stką (wg. magazynu Sukces).

Wanda Buk

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Funkcję podsekretarza stanu pełni od 10 lipca 2018 roku.

Jerzy Buzek

Przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlament Europejski

Polityk, Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012). W Parlamencie Europejskim nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE, obecnie odpowiedzialny w PE za rozporządzenie o bezpieczeństwa dostaw gazu.

Katarzyna Byczkowska

Prezes zarządu
BASF Polska

Dyrektor Zarządzający BASF Polska od maja 2018 r. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemicals. Karierę w BASF rozpoczęła w 2005 r. W latach 2013-2017 pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia, a następnie Head of Controlling and Projects na Europę Centralną.