Salvatore Babones

Socjolog
University of Sydney

Salvatore Babones (ur. 5 października 1969, New Jersey) - amerykański socjolog, profesor University of Sydney, specjalista w dziedzinie ekonomii, polityki i społeczeństwa Chin i Stanów Zjednoczonych. W swojej pracy naukowej specjalizuje się także w teorii systemów-światów. Autor kilku książek i licznych artykułów, zarówno naukowych, jak i w mediach popularnych.

Grzegorz Baczewski

Dyrektor Generalny
Konfederacja Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz

Dziennikarz, publicysta i pisarz. Kierownik Działu naukowego tygodnika „Polityka”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. Kurator programu „Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław” podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Wykłada w Collegium Civitas, w School of Ideas Uniwersytetu SWPS i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN-Clubu. Członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Prowadzi blog „Antymatrix”.

Dominika Bettman

CEO
Siemens Polska

Prezeska zarządu oraz dyrektorka Digital Industries Siemens Sp. z o.o. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu; jest wiceprezydentką PKPP „Lewiatan”, zasiada w radzie nadzorczej Eurobanku, przewodniczy Radzie KIGEiT; członkini Rady Dostępności w MIiR. Powołana przez Senat PW do Rady Uczelni.

Markus J. Beyrer

Dyrektor Generalny
BusinessEurope

Były prezes zarządu ÖIAG – Österreichische Industrieholding AG (2011-2012), dyrektor generalny Austriackiego Związku Przemysłu – I.V. (2004-2011) oraz dyrektor ds. ekonomicznych Austriackiej Izby Gospodarczej. Był doradcą ekonomicznym kanclerza Austrii. W latach 90. uczestniczył w pracach nad akcesją Austrii do Unii Europejskiej w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
Komisja Europejska

W 2014 r. wybrana na europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. W latach 2013- 2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju. 2007-2013 minister infrastruktury i rozwoju regionalnego. 1999-2007 dyrektor Śląskiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. Laureatka Nagrody Kisiela, w 2012 roku odznaczona Norweskim Orderem Zasługi.

Andrzej Bobiński

Dyrektor Zarządzający
Polityka Insight

Nadzoruje działalność biznesową Polityki Insight. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle jako dyrektor sekretariatu współtworzył Wrocław Global Forum. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych

Henryka Bochniarz

Wiceprezydent BusinessEurope, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
Polska

Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Była kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005). W 1999 roku utworzyła Konfederację Lewiatan, której przewodzi do dziś. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Pełniła funkcję prezydent Boeinga International na Europę Środkową i Wschodnią i zasiadała w Radzie Dyrektorów Unicredit Italy. Należy do rad nadzorczych Orange Polska S.A. oraz Fiat Chrysler Automobiles Polska S.A. Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki, który służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie fundamentalnych problemów Europy.

Wojciech Bolanowski

Senior Operating Partner
FORUM

Wojciech Bolanowski - na stanowisku doradcy prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły - odpowiadał za bankowość internetową i mobilną w PKO BP. Był jednym z twórców pierwszej generacji aplikacji mobilnej IKO. Jeszcze wcześniej przez wiele lat pracował w MultiBanku oraz w mBanku, w którym pełnił różne funkcje od października 2000 r., a więc praktycznie od samego początku istnienia tej instytucji. 

Michał Boni

Konsultant, wykładowca SWPS
Polska

Dr nauk humanistycznych, polityk (1989- 2019), minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds.cyfryzacji, negocjator spraw publicznych, twórca Raportu Polska 2030 oraz raportów o młodzieży, poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2019), aktywny w sprawach cyfrowych od ochrony prywatności do tworzenia sieci 5G.

Małgorzata Bonikowska

Prezes THINKTANK ośrodka dialogu i analiz; prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Polska

Doktor historii europejskiej, politolog, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji w instytucjach publicznych. Kierowała Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Tworzyła rządowy program informacji o UE i sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była ekspertem i szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej w Polsce i Bułgarii. Autorka kilkuset publikacji o UE i komunikacji społecznej.

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Wykładowca (politolog), Doktor nauk
Centrum Studiów Europejskich i Polityki Porównawczej, Sciences Po

Badaczka wizytująca w Centre d’études européennes Sciences Po, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2016-2017 kierownik programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Wykładała oraz prowadziła badania m.in na Universidad de Deusto w Bilbao, European University Institute we Florencji, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Pantheon Assas w Paryżu.

Magdalena Borowik

Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od grudnia 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za technologie finansowe oraz blockchain. Od listopada 2018 pełni funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji w zakresie technologii finansowych (fintech). Ekonomistka z dyplomem zarządzania bankowością i transformacją przedsiębiorstw. Eksperta technologii transakcyjnych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem technologicznym oraz w infrastrukturze telekomunikacyjnej, które obejmuje budowę łączy IP w Europie, wprowadzanie nowych produktów na rynek, projekty rozwoju oprogramowania oraz analizy bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej. Strateg transformacji cyfrowej, badacz technologii oraz praktyk zarządzania innowacją. Wykładowczyni technologii transakcyjnych w cyfryzacji na kierunku Informatycznych Technik Zarządzania (ITZ)  Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy Polskiej Akademii Nauk.

Paweł Borys

Prezes Zarządu
Polski Fundusz Rozwoju

Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Pracę rozpoczął w 2000 roku jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla polskiej gospodarki oraz analizami rynków finansowych. Zrealizował z sukcesem projekt wprowadzenia spółki informatycznej na GPW w Warszawie. Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następnie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz w DWS - drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świecie. Twórca pierwszego w Polsce funduszu małych i średnich spółek DWS TOP25 oraz pierwszego zewnętrznego indeksu na GPW w Warszawie. Zarządzał programami emerytalnymi dla wiodących polskich instytucji finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski oraz GPW w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki inwestycyjne funduszy na polskim rynku. Od sierpnia 2005 do kwietnia 2010 roku współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki inwestycyjnej i doradczej AKJ Capital S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Zrealizował 8 inwestycji w spółki na rożnym etapie rozwoju, w tym przeprowadził kompleksową restrukturyzację firmy logistycznej Grupa Pekaes S.A. notowanej na GPW w Warszawie, realizował inwestycję w spółkę informatyczną CUBE CR S.A. (obecnie CUBE ITG S.A., notowana na GPW w Warszawie) oraz wdrażał nową strategię rozwoju firmy SAD Sp. z o.o. przedstawiciela Apple Inc. w Polsce. Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku Dyrektor Zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił on swoją pozycję lidera rynku bankowego w Polsce (o blisko 3 pkt proc.), unowocześnił standardy działania i wizerunek, wdrożył wiodące rozwiązania technologiczne w obszarze płatności i bankowości elektronicznej oraz uporządkował grupę kapitałową. Prowadził m.in. zakończony sukcesem proces restrukturyzacji Kredobank na Ukrainie, wdrożenie aliansu strategicznego pomiędzy amerykańską firmą płatniczą EVO Payments International, a eService S.A., przejęcie i integrację Nordea Bank Polska S.A., wdrożenie nowego modelu sprzedaży ubezpieczeń w PKO BP S.A., w tym poprzez utworzenie zakładu ubezpieczeń, oraz stworzenie w banku nowej organizacji obszaru analiz ekonomicznych i rynkowych. Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Koordynował proces restrukturyzacji i rozpoczęcia największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach. Od 1 maja 2016 roku Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi inwestorami i instytucjami finansowymi oraz rozległe doświadczenie korporacyjne, zdobyte podczas pracy w 18 radach nadzorczych spółek w Polsce i zagranicą, w tym trzech banków, zakładu ubezpieczeń oraz TFI. Poprzednio Członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie oraz Członek Rady Programowej Go Global. W 2013 roku został uznany za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed 40-stką (wg. magazynu Sukces).

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju
Tauron

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych. Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, w których zajmował wysokie stanowiska menadżerskie i dyrektorskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURON i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez Energia Polska – Katowice i z GDF Suez (Branch Energy Europe), gdzie był odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii. Jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań, rozwoju i innowacji, projektów i programów inwestycyjnych oraz BHP.

Marcin Bruszewski

Współzałożyciel i Wiceprezydent
Zwolnieni z Teorii

Joanna Bruździak - Maleszewska

Kierownik Wydziału Inkubacji i Nowych Rozwiązań
Orange Polska

Menadżerka od wielu lat związana z Orange Polska. Początkowo specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista ds. analiz ekonomicznych, później Project Manager zaangażowana w projekty poszukiwania nowych rozwiązań, usprawnień wśród innowacji pracowniczych, budowę kultury organizacyjnej firmy czy dialog z otoczeniem rynkowym Orange. Od kilku lat współpracuje ze środowiskiem startupowym. Zajmuje się programami z obszaru otwartych innowacji, skupiającymi się na współpracy z twórcami idei, na różnym etapie dojrzałości. Takimi jak: Orane FAB program akceleracyjny organizowany we współpracy z 17 edycjami m.in. we Francji, USA, Japonii i Senegalu, BIHAPI – konkurs oparty o API do sieci operatora i dane miejskie , czy Imagine with Orange – platforma crowdsourcingowa działająca w Grupie Orange. Z wykształcenia magister organizacji i zarządzania. Ukończyła również Program Urzędnik w Środowisku Międzynarodowym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie w oraz podyplomowe studia z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada Master Certificate in Project Management. Z zamiłowania wolontariuszka, ambasador Fundacji Orange, Członek Rady Fundacji Sportu i Oświaty, uczestniczka Professional Women’s Network.

Bogusława Brzdąkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Środowiska

Sonia Buchholtz

Ekspertka ekonomiczna
Konfederacja Lewiatan

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, pracowniczka naukowo-dydaktyczna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Analityczka i badaczka w obszarach makroekonomii, rynku pracy i systemów emerytalnych. Autorka i współautorka prac z tego zakresu.

Wanda Buk

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Cyfryzacji

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Funkcję podsekretarza stanu pełni od 10 lipca 2018 roku.

Jerzy Buzek

Przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlament Europejski

Polityk, Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012). W Parlamencie Europejskim nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE, obecnie odpowiedzialny w PE za rozporządzenie o bezpieczeństwa dostaw gazu.

Katarzyna Byczkowska

Prezes zarządu
BASF Polska

Dyrektor Zarządzająca BASF Polska od maja 2018 r. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemicals. Karierę w BASF rozpoczęła w 2005 r. W latach 2013-2017 pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia, a następnie Head of Controlling and Projects na Europę Centralną.