Helfried Carl

Senior Director
Innovation in Politics Institute

Helfried Carl pracował jako dyplomata w Wielkiej Brytanii, w Biurze Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie oraz w Misji Austrii przy ONZ w Nowym Jorku. Był szefem gabinetu prezydenta Austrii w latach 2008-2014 i ambasadorem Austrii w Republice Słowackiej w latach 2014-2019. Jest współzałożycielem, a od 2019 r. Senior Directorem w Innovation in Politics Institute w Wiedniu.

Eleonora Catella

Senior Trade Adviser, International Relations
BusinessEurope

Mai Chen

Adiunkt prawa na University of Auckland, dyrektor zarządu The Bank of New Zealand, przewodnicząca Superdiversity Institute for Law
Uniwersytet w Auckland

Mai Chen to pochodząca z Nowej Zelandii prawniczka, specjalizująca się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym, adiunkt na University of Auckland School of Law, dyrektorka zarządu The Bank of New Zealand oraz przewodnicząca Superdiversity Institute for Law.

Uwe Combüchen

Dyrektor Generalny
European Tech & Industry Employers (CEEMET)

Uwe Combüchen jest adwokatem. W 1992 roku dołączył do Gesamtmetall, organizacji pracodawców niemieckiego przemysłu metalowego i elektrycznego. W 1997 roku został dyrektorem generalnym Ceemet w Kolonii. Od chwili przeniesienia do Brukseli w 1999 roku Ceemet stał się wiodącą europejską organizacją lobbingową i uznanym partnerem społecznym przemysłu wytwórczego w zakresie zatrudnienia i polityki przemysłowej. Poprzez swoich członków Ceemet reprezentuje ponad 200 000 firm produkcyjnych w całej Europie, zapewniających 35 milionów miejsc pracy. Ceemet koncentruje się na zatrudnieniu i sprawach społecznych, zbierając doświadczenie w zakresie inicjatyw polityki społecznej UE, relacji przemysłu z pracownikami, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz edukacji i szkoleń. Dzięki kompetencji członków w zakresie negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, Ceemet jest również siłą napędową europejskiego sektorowego dialogu społecznego ze swoim odpowiednikiem, industriAll European Trade Union, skupiając się na poprawie konkurencyjności, zatrudnienia, umiejętności oraz uatrakcyjnieniu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w europejskim przemyśle wytwórczym.

Wiesława Czarnecka-Stańczak

Dyrektor ds. Zarządzania Personelem
Siemens Sp. z o.o.

Adam Czerniak

Ekonomista
Polityka Insight, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie