Magdalena Jackowska-Rejman

Partner zarządzający
Techbrainers

Doradza Zarządom w zakresie budowania i usprawniania działów R&D. Twórczyni agend innowacji dla wiodących koncernów energetycznych. Autorka najwiekszego w Europie programu akceleracji INTEL Business Challenge oraz metodologii PilotMaker -pilotaży w korporacjach opartych o rozwazania technologiczne strtupów w elektromobilności. Inwestorka m in. NETSPRINT, THE HEART, ITSUMO, współzałożycielka KIDS.

Janusz Jankowiak

Główny ekonomista
Polska Rada Biznesu

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku. Przewodniczący RN Domu Maklerskiego NWAI, wiceprzewodniczący RN Esaliens TFI, członek RN MAK Investments S.A., Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Doradzał społecznie wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

29 listopada 2018 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zajmie się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków będzie należał też nadzór nad programem Dostępność Plus. Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Od 10 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni. Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

Krystian Jażdżewski

Profesor nauk medycznych
Warsaw Genomics

Profesor nauk medycznych, lekarz, genetyk, endokrynolog. Współzałożyciel Warsaw Genomics, spółki tworzącej unikatowe testy genomowe. Inicjator programu Badamy Geny, którego celem jest przebadanie wszystkich Polaków i znalezienie każdej jednej osoby, obciążonej wysokim ryzykiem zachorowania na raka, i zaproponowanie jej zindywidualizowanych działań prewencyjnych. Uhonorowany nagrodą Polskiej Rady Biznesu w kategorii “Wizje i innowacje” oraz tytułami “Człowiek Roku” Czytelników Gazety Wyborczej w kategorii „Nauka/Innowacje”, „Jeden ze 100 Najbardziej Wpływowych Osób w Polskiej Medycynie” tygodnika “Puls Medycyny”, oraz „Człowiek Zmieniający Biznes” serwisu Business Insider Polska.

Wojciech Jeznach

współwłaściciel
Fantasy Expo

Kasia Jurczak

Członek gabinetu komisarz Marianne Thyssen
Komisja Europejska

Renata Juszkiewicz

Prezes Zarządu
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD)

Od 2008 roku prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej największe międzynarodowe sieci handlowe w Polsce. W latach 2000-2017 pełniła funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, reprezentując spółki koncernu Makro C&C, Real, Media Saturn Holding wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent europejskiej organizacji handlowej EuroCommerce z siedzibą w Brukseli. Od 2012 r. przewodnicząca Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentuje nowoczesny handel w Europie Środkowo-Wschodniej wobec instytucji unijnych w Brukseli.