Marek Kamiński

Podróżnik

Polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Jako pierwszy zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz; 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku zdobył samotnie biegun południowy.

Marek Kamiński podróżuje od ponad 40 lat. Jego pierwszą samotną wyprawą była podróż z rodzinnego Gdańska do Łodzi, gdy miał 8 lat. W roku 1982 ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Studiował filozofię oraz fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest zdobywcą nie tylko obu biegunów, ale także Spitsbergenu, szczytu Mount Blanc, masywu Vinsona i Mount Gunbjorn – najwyższego szczytu Grenlandii. Podczas zimowej „Ekspedycji Wisła” płynął od źródeł do ujścia królowej polskich rzek, a podczas wyprawy „Trzeci Biegun” przeszedł ponad 4000 kilometrów od grobowca Immanuela Kanta w Kaliningradzie do grobu Świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Kolejny projekt – No Trace Expedition – pokaże nową koncepcję podróżowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, nie pozostawiając negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku. Został ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Jacek Karnowski

Prezydent Sopotu
Urząd Miasta Sopot, Polska

Członek Rady Programowej EFNI. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990−98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 r. wiceprezes Związku Miast Polskich; delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Tomasz Klekowski

Ekspert Transformacji Cyfrowej
Rada ds. Kompetencji Sektora IT

Tomasz Klekowski jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo.

Pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku.

Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme. Wśród różnorodnych hobby wymienianych przez Tomasza Klekowskiego dominuje sport.

Grzegorz W. Kołodko

Profesor
Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor Grzegorz W. Kołodko jest uznanym w świecie autorytetem w zakresie ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej. Parając się aktywną polityką gospodarczą odegrał jedną z głównych ról w trudnym dziele transformacji polskiej gospodarki, wspierając ten proces także w innych krajach. W 1989 roku uczestniczył w historycznych debatach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, doprowadził Polskę do rekordowego pośród krajów posocjalistycznej transformacji tempa wzrostu oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W pracach naukowych zajmuje się głównie teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej oraz polityką rozwoju. Absolwent warszawskiej SGH, profesor zwyczajny ekonomii, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl), wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, Nowy York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów.

Autor 38 książek i ponad 300 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 24 językach, z czego ponad 160 po angielsku.

Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 130 krajów.

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska

Prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, były sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego.