Dominika Maison

Dziekan Wydziału Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Polska psycholog zajmująca się psychologicznymi aspektami oddziaływania reklamy, stereotypami i uprzedzeniami oraz afektywnym i poznawczym przetwarzaniem informacji.

Monika Marcinkowska

Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego
Polska

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Profesor nauk politycznych, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytetu SWPS. Zainteresowania: porównawcza politologia, socjologia polityki, demokracja i demokratyzacja

Laureat nagrody Amerykańskiego Tow. Nauk Politycznych (APSA); Laureat Nagrody im. S. Nowaka za zainicjowania Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i badania zachowań politycznych. Członek redakcji , m.in.: "European Journal of Political Research", "European Union Politics", "Political Studies". Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej oraz współautor książek publikowanych w Oxford, Cambridge University Press i innych

Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Polska

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończył politologię. W 2001 roku rozpoczął pracę w gabinecie ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2006–2007 rzecznik prasowy ministra środowiska. Należał do polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2007. W 2015 powołany na stanowisko wiceministra środowiska, odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną.