Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka forumIdei oraz programu Otwarta Europa
Fundacja im. Stefana Batorego.

Socjolog i politolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej i eksperckiej zajmuje się analizą stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim, sytuacji społeczno-politycznej w Rosji i krajach Europy Wschodniej, a także polityką UE wobec tych państw.

W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcje kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 roku była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 2008 do 2012 roku zasiadała w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, a w latach 2009–2010 w Komitecie Sterującym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. W styczniu 2012 roku powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zakończyła urzędowanie w 2014 roku w związku z procedurą nominacji na ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Po odwołaniu z tej funkcji 2016 związała się z Fundacją im. Stefana Batorego.

Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Europejska

W 1978 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie do 1996 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 1992 do 1997 współpracował z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. W latach 1997–2004 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wchodził w skład Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy rolne.

W czerwcu 2006 został zatwierdzony na stanowisku Wicedyrektora Generalnego w dyrekcji do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej. W marcu 2013 został Dyrektorem Generalnym

Marta Poślad

Head of public policy
Central and Eastern Europe Google Polska

Politolożka i socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge. W 2005 r. współtworzyła inicjatywę Wybieram.pl, która przekształcona w stowarzyszenie była przez nią prowadzona przez cztery kolejne lata. Jest stypendystką programu Humanity in Action, absolwentką Warsztatów Praw Człowieka prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W pracy naukowej bada systemy wyborcze, procesy demokratyzacji i realizowanie idei demokratycznych we współczesnych społeczeństwach. Pracuje w dziale polityki publicznej i relacji rządowych Google, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami wpływu nowych technologii na procesy społeczne. 

Aleksandra Przegalińska

Adiunkt
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego/ Netrworked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.