Karolina Parkitna

Dyrektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego
CRIST S.A.

Julia Patorska

Sustainability Consulting Central Europe
Deloitte

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza w zakresie prognozowania wpływu planowanych regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, prowadzi badania nad rozwojem branż i rynków. Doradza w obszarze analiz ekonomicznych w zespole Sustainability & Economics znajdując link pomiędzy zrównoważonym rozwojem a ekonomią.

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu
Polski Funduszu Rozwoju

Aktualnie członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Patryk Pawlik


Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Chrobrego w Sopocie. Bierze udział w Trójmiejskiej lidze debat. Zainteresowany naukami przyrodniczymi i aktorstwem. Finalista Sopockiego Konkursu teatralnego z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Dyrektorka forum Idei Fundacji Batorego, b. Ambasador w Rosji i podsekretarz stanu w MSZ.

Socjolog i politolog, dr. Dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego. Zajmuje się polityką europejską i wschodnią Polski. W latach 1999-2012 zastępczyni dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Od 2012 do 2014 wiceminister spraw zagranicznych, a 2014-2016 ambasador RP w Federacji Rosyjskiej.

Alojz Peterle

były premier Słowenii (1990–1992)

Konrad Piasecki

Dziennikarz
TVN24

Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisja Europejska

W 1978 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie do 1996 był pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1992 do 1997 współpracował z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. W latach 1997–2004 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wchodził w skład Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy rolne. W czerwcu 2006 został zatwierdzony na stanowisku Wicedyrektora Generalnego w dyrekcji do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej. W marcu 2013 został Dyrektorem Generalnym

Petro Poroszenko

Piąty prezydent Ukrainy

Ukraiński polityk, prezydent Ukrainy (lata 2014-2019). Przewodniczący partii „Solidarność europejska”. Poseł do Parlamentu od sierpnia 2019 r. Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE, ruch bezwizowy między UE a Ukrainą, modernizacja ukraińskich sił zbrojnych, a także międzynarodowa solidarność z Ukrainą przeciwko agresji rosyjskiej to jedne z kluczowych osiągnięć prezydentury Poroszenki.

Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny
Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Obecnie (od maja 2016): dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Marta Poślad

Head of public policy
Central and Eastern Europe Google Polska

Politolożka i socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge. W 2005 r. współtworzyła inicjatywę Wybieram.pl, która przekształcona w stowarzyszenie była przez nią prowadzona przez cztery kolejne lata. Jest stypendystką programu Humanity in Action, absolwentką Warsztatów Praw Człowieka prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W pracy naukowej bada systemy wyborcze, procesy demokratyzacji i realizowanie idei demokratycznych we współczesnych społeczeństwach. Pracuje w dziale polityki publicznej i relacji rządowych Google, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami wpływu nowych technologii na procesy społeczne. 

Aleksandra Przegalińska

Adiunkt
Center for Research on Organizations and Workplaces, Akademia Leona Koźmińskiego

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Do niedawna prowadzila badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.