Kacper Rękawek

Pisarz
Polska

Kacper Rękawek (ur. 1981) – ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania. Ukończył studia doktoranckie na Queen’s University Belfast, następnie związany z Uniwersytetem SWPS, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, University of St. Andrews, obecnie w GLOBSEC Policy Institute w Bratysławie.

Magdalena Rogalska

Wice-przewodnicząca zarządu
Deutsche Bank Polska S.A.

Magdalena Rogalska jest związana z Deutsche Bank Polska od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W październiku 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a z dniem 22 maja 2019 r. – Wiceprezesa Zarządu. Jest absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Ryś

Dyrektor w departamencie Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Komisja Europejska

Polski lekarz i urzędnik państwowy, w latach 1999–2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 29 marca 2006 został mianowany na stanowisko jednego z dyrektorów w departamencie Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy zdrowia publicznego. Jest również konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego oraz członkiem Rady Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.