Anna Radwan

Prezes
Instytut In.Europa

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowych studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo tematyką europejską zajmuje się od 16 lat. Zaczynała jako wolontariuszka od zaangażowania w kampanię przed referendum na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana u boku Róży Thun. W latach 2006-2015 była szefową Fundacji Schumana (obecnie zasiada w Zarządzie tej organizacji). W 2016 roku była dyrektorką Instytutu Bronisława Komorowskiego. Autorka monografii „Schuman i jego Europa” (wyd. 2015). Jest mężatką i mamą trojga dzieci.

Kacper Rękawek

Pisarz
Polska

Kacper Rękawek (ur. 1981) – ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania. Ukończył studia doktoranckie na Queen’s University Belfast, następnie związany z Uniwersytetem SWPS, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, University of St. Andrews, obecnie w GLOBSEC Policy Institute w Bratysławie.

Magdalena Rogalska

Wiceprezes Zarządu
Deutsche Bank Polska S.A.

Magdalena Rogalska jest związana z Deutsche Bank Polska od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W październiku 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a z dniem 22 maja 2019 r. – Wiceprezesa Zarządu. Jest absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dominik Rozkrut

Prezes
Główny Urząd Statystyczny

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności: ekonomia, ekonometria, statystyka i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2008-2016 był dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie prowadził badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu i łączności. Dr Dominik Rozkrut ma w swoim dorobku ok. stu opublikowanych pozycji naukowych, brał udział w przygotowaniu licznych opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Jest członkiem wielu zespołów międzyresortowych. Kieruje współpracą statystyki publicznej z organizacjami międzynarodowymi w Europie i na świecie. Reprezentuje polską statystykę publiczną w spotkaniach wysokiego szczebla w ramach systemów statystycznych organizacji międzynarodowych. Z uwagi na pełnioną funkcję przedstawia stanowisko Kraju na forum Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC), Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (CES UNECE), Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) oraz na forum Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (CSSP OECD). Ponadto dr D. Rozkrut został wybrany do udziału w pracach strategicznych ciał nadających kierunki działania wspomnianym organizacjom międzynarodowym. Są to: Grupa Partnerska Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS PG) Grupa ds. Wdrażania Wizji ESS 2020 (VIG) Grupa wysokiego szczebla ds. jakości (HLG-Q) Grupa Przyjaciół Przewodniczącego ds. Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej (FOC-FPOS) ??????? Dr Dominik Rozkrut jest również członkiem komitetu redakcyjnego corocznej publikacji dot. osiągnięć Europejskiego Systemu Statystycznego: „Raport ESS”.

Rafał Rudziński

Prezes Zarządu
Robert Bosch w Polsce

Rafał Rudziński jest prezesem firmy Robert Bosch i reprezentantem Grupy Bosch w Polsce od 1 stycznia 2019 roku. W latach 2005-2018 pracował w spółce BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w której od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za marketing, sprzedaż, serwis fabryczny oraz logistykę. Członek Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych funkcjonującego w ramach Konfederacji Lewiatan.