Aura Salla

Doradca ds. Polityki Zagranicznej
Europejski Ośrodek Strategii Politycznej

Aura Salla pracuje jako doradca ds. Polityki zagranicznej w Komisji Europejskiej, Europejskim Centrum Strategii Politycznej. Obecnie koncentruje się w swojej pracy na zagrożeniach hybrydowych i cybernetycznych, dezinformacji, demokracji i komunikacji, a także na Chinach i Rosji.

Tomasz Sawczuk

Publicysta
Kultura Liberalna

Jakub Sawulski

Autor książki "Pokolenie '89. Młodzi o polskiej transformacji"
Polski Instytut Ekonomiczny, Szkoła Główna Handlowa

Robert Siewiorek

Redaktor naczelny
sztucznainteligencja.org.pl

Sławomir S. Sikora

Prezes zarządu
Citi Handlowy, Polska

Członek Rady Programowej EFNI. Od 2003 r. jest prezesem zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA, a od 2005 r. pełni funkcję CEO i CCO, odpowiadając za całość operacji Citigroup w Polsce. W latach 2005-2008 roku był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. Wcześniej był prezesem Banku Amerykańskiego w Polsce. Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan i członek Rady Związku Banków Polskich.

Kuba Sito

Dziennikarz
Chillizet

Dziennikarz i gospodarz porannego programu w Chillizet. Doradca zarządów, trener biznesu i coach medialny. Ekspert komunikacji i kreowania wizerunku marki. Doświadczenie zdobywał jako dziennikarz w kanałach Grupy TVN, TVP oraz Polskim Radiu. Od 9 lat towarzyszy w zmianie, współtworząc strategie komunikacji, w tym komunikacji kryzysowej oraz komunikacji wewnętrznej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Robert Siudak

Dyrektor ds. Współpracy i realizacji projektów strategicznych
Instytut Kościuszki

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa, manager CYBERSEC HUB. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Jacek Siwiński

Prezes
Velux Polsa

Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku zarządza polskim przedstawicielstwem firmy VELUX.

Zuzanna Skalska

Analityk trendów ds. dizajnu, innowacji i biznesu
360Inspiration

Skalska inspiruje liderów i decydentów do radykalnych innowacji poprzez przekraczanie perspektyw wielobiegunowej złożoności. Działa jako doradca ds. Trendów strategicznych w zakresie innowacji dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Jej bezkompromisowe podejście daje firmom wiedzę potrzebną do przyszłego rozwoju biznesu. Sposób, w jaki Zuzanna mówi o zachodzących przemianach, wprowadza odbiorcę w wodospad niekończących się myśli, ale przede wszystkim, motywuje do natychmiastowego działania.

Wawrzyniec Smoczyński

Pomysłodawca i twórca
Polityka Insight

Robert Stanilewicz

Dyrektor Rozwoju Mediów
Analizy Online SA

Dziennikarz ekonomiczny i prezenter telewizyjny. Kilkanaście lat w programach informacyjnych grupy TVN.  Redakcja ekonomiczna TVN24, TVN CNBC, TVN24 Biznes i Świat. Był autorem i gospodarzem programów o tematyce biznesowej i międzynarodowej.  W mediach od połowy lat 90 tych. Przeprowadził tysiące wywiadów  z ludźmi związanymi z rynkiem finansowym, gospodarką, polityką.  W latach 2004 – 2011 na antenie TVN24 ukazywał się jego autorski program o finansach osobistych „Portfel”. Został dwukrotnie nagrodzony w konkursie Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Jest laureatem między innymi nagrody im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich oraz „Libertas at auxilium” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Obecnie Dyrektor Rozwoju Mediów w firmie Analizy Online.  

Beata Stelmach

Prezes Zarządu
PZL-Świdnik / Leonardo Helicopters

Przez lata związana rynkiem kapitałowym (KPWiG, fundusze inwestycyjne, PE/VC, SEG, EuropeanIssuers). W latach 2011-13 podsekretarz stanu w MSZ. Do poł. 2018 Prezes GE w Polsce i kr. bałtyckich. Obecnie Prezes Zarządu PLZ-Świdnik. Absolwentka Wydz. Finanse i Statystyka SGPiS, a także Calgary University (MBA) oraz INSEAD (MBA). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Stepnowska

Dyrektor programu MBA na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Jest twórcą i dyrektorem studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, akredytowanych w AMBA . Dysponuje 22 letnim doświadczeniem biznesowym i edukacyjnym w środowisku międzynarodowym, jest wykładowcą i prelegentem. Zanim podjęła pracę na uczelni, 11 lat związana koncernem GE jako Six Sigma Black Belt. Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują w obszarze przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki. Twórczyni metody zarządzania przedsięwzięciami artystycznymi Creative Arts. Ekspert przy Komisji Europejskiej w Brukseli (DG ds. Rozwoju) ds. Umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030. Ambasador Royal Society for Arts w Londynie, Partner Zarządzający Innovation Squad Autorka artykułów HBRP dotyczących tematyki rozwoju osobistego, przywództwa, różnorodności i innowacyjności. Organizatorka konferencji Konkurencyjna Edukacja, Ekonomia I Kultura I Wartości, Open Eyes on Tour w Gdańsku, Laureatka Businessman Magazine – Mistrz Biznesu 2016 Członek: Rady Programowej Open Eyes Economy on Tour i Solidarni w Rozwoju, Instytutu Badań nad Gospodarką Kreatywną przy SWPS oraz Gdańskiego Klubu Biznesu. Współtwórca Innovation Hub for Humanities przy MBA Politechniki Gdańskiej, Mentor O4 Co-working, Interesuje się historią sztuki, jazzem i fotografią, amatorsko trenuje tenisa i bieganie.

Sebastian Stodolak

Dziennikarz i publicysta ekonomiczny
Dziennik Gazeta Prawna

Dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej, absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej PAN. Publikuje także na łamach portalu ObserwatorFinansowy.pl oraz prowadzi audycję "0+ - program o przedsiębiorczości" na falach Radio Wnet. W przeszłości jego artykuły ukazywały się na łamach tygodników "Wprost" oraz "Newsweek". Zdobywca wyróżnienia w XV edycji konkursu im. Władysława Grabskiego za pracę z dzedziny polityki pieniężnej. W 2017 r. został laureatem  Nagrody Centrum im. Adama Smitha im. Krzysztofa Dzierżawskiego za "promowanie wolności i zdrowego rozsądku." Poza pracą dziennikarską, jest także wokalistą heavymetalowego zespołu Scream Maker, z którym wydał 3 płyty i zagrał ponad 300 koncertów, w tym 6 tras w Chinach.

Anna Struzik

Koordynatorka projektu Re-laboratorium
THINKTANK

Z wykształcenia kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Naukowo zajmuje się strategiami artystycznymi w sztuce współczesnej. W THINKTANK koordynuje projekty i organizuje wydarzenia. Pisze teksty własne i redaguje cudze. Lubi czytać książki, głaskać koty i sprawiać sobie drobne, życiowe przyjemności.

Krzysztof Stypułkowski

Członek zarządu
Fantasy Expo

Ewa Synowiec

Dyrektor odpowiedzialna za aspekty zrównoważonego rozwoju w handlu, handel żywnością oraz umowy o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska

Od czerwca 2018: Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej odpowiedzialna za aspekty zrównoważonego rozwoju w handlu międzynarodowym, relacje handlowe UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz handel rolno-spożywczy. 2015-2018: Główny Doradca w tejże Dyrekcji ws. polityki handlowej UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza wdrażania głębokich i kompleksowych stref wolnego handlu na mocy Umów o Stowarzyszeniu Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z UE oraz relacji handlowych UE z państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej. 2010-2015: Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 2006-2010: Dyrektor odpowiedzialna za zamówienia publiczne, ochronę własności intelektualnej w relacjach międzynarodowych oraz stosunki handlowe UE z państwami europejskimi (nienależącymi do UE) oraz państwami Azji Środkowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej. 2003-2005: Zastępca Ambasadora/Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli. 1997-2003: Dyrektor Departamentu Polityki Integracyjnej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej koordynująca proces przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji nt. integracji Polski z Unią Europejską

Piotr Szukalski

Dr hab., prof. nadzw. UŁ
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Piotr Szukalski, profesor nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), zaś rozprawę doktorską z demografii i habilitacyjną z demografii i polityki społecznej obronił na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski i jego konsekwencje, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. W latach 2007-2010 członek Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentant polskich organizacji senioralnych w European Older People's Platform. Od 2008 r. członek z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Autor ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak: „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”.

Jakub Szumielewicz

CEO, co-owner / Co-founder
X-kom AGO esports team / Esports Lab

Konrad Szymański

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Poland

Konrad Szymański urodził się 6 grudnia 1969 r. w Kaliszu. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania, a od 1997 r. doradcą przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Marcina Libickiego. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 r. do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. W latach 2004-2014 Konrad Szymański był Posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. W 2013 r. „Polityka”, a w 2014 r. „Rzeczpospolita” uznały go za jednego z najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego.