Paneliści

Agnieszka Kister

Dyrektor departamentu e-zdrowia
Ministerstwo Zdrowia