Paneliści

Andrzej K. Koźmiński

Prezydent
Akademia Leona Koźmińskiego