Paneliści

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent
Miasto Świdnica