Paneliści

Beata Stelmach

Prezes Zarządu
PZL-Świdnik / Leonardo Helicopters

Przez lata związana rynkiem kapitałowym (KPWiG, fundusze inwestycyjne, PE/VC, SEG, EuropeanIssuers). W latach 2011-13 podsekretarz stanu w MSZ. Do poł. 2018 Prezes GE w Polsce i kr. bałtyckich. Obecnie Prezes Zarządu PLZ-Świdnik. Absolwentka Wydz. Finanse i Statystyka SGPiS, a także Calgary University (MBA) oraz INSEAD (MBA). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.