Paneliści

Bogusława Brzdąkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Środowiska