Paneliści

Carl Frey

Ekonomista
Uniwersytet w Oksfordzie

Dr. Carl Benedikt Frey jest ekonomistą, historykiem i pisarzem pochodzenia o szwedzko-niemieckich korzeniach. Pracuje na Uniwersytecie w Oksfordzie, a w swoich publikacjach skupia się na takich tematach jak ekonomia sztucznej inteligencji, historia technologii, urbanistyka oraz natura rewolucji cyfrowej. Autor głośnej pracy „The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” (“Przyszłość zatrudnienia: Jak podatny na komputeryzację jest rynek pracy?”), w której stawia tezę, że 47% posad w Stanach Zjednoczonych jest zagrożonych przez automatyzację. Współpracował, jako doradca i konsultant, z wieloma organizacjami międzynarodowymi, rządowymi, think tankami i przedsiębiorstwami, takimi jak: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisja Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Cyfryzacji przy rządzie Szwecji, Delloite czy PricewaterhouseCoopers. Jego komentarze ukazują się w BBC, CNN, The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Time Magazine i wielu innych publikacjach.