Paneliści

Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Polska

Profesor nauk ekonomicznych. Komisarz UE ds. polityki regionalnej (2004–2009). Wcześniej pełniła funkcję ministra ds. europejskich, szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i szefa Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2000–2001 była sekretarzem wykonawczym w randze zastępcy sekretarza generalnego w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.