Paneliści

Dominika Bettman

CEO
Siemens Polska

Prezeska zarządu oraz dyrektorka Digital Industries Siemens Sp. z o.o. Przewodniczy Forum Odpowiedzialnego Biznesu; jest wiceprezydentką PKPP „Lewiatan”, zasiada w radzie nadzorczej Eurobanku, przewodniczy Radzie KIGEiT; członkini Rady Dostępności w MIiR. Powołana przez Senat PW do Rady Uczelni.