Paneliści

Dominika Maison

Dziekan Wydziału Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku lat 90-tych łączy z sukcesem naukę z praktyką. Współpracuje naukowo z uniwersytetami w Polsce i na świecie. Właścicielka firmy Maison&Partnersspecjalizującej się w badaniach finansowych i społecznych. Autorka wielu artykułów i książek poświęconych zachowaniom konsumenta, min.: Polak w świecie finansów (PWN, 2013), Psychologia konsumenta (PWN, 2014) oraz najnowszych: Qualitative marketing research. Understanding consumer behaviour (Routledge, 2019) i The Psychology of Consumer Financial Behavior (Springer, 2019).