Paneliści

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
Komisja Europejska

W 2014 r. wybrana na europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług. W latach 2013- 2014 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister infrastruktury i rozwoju. 2007-2013 minister infrastruktury i rozwoju regionalnego. 1999-2007 dyrektor Śląskiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. Laureatka Nagrody Kisiela, w 2012 roku odznaczona Norweskim Orderem Zasługi.