Paneliści

Małgorzata Bonikowska

Prezes THINKTANK ośrodka dialogu i analiz; prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Polska

Doktor historii europejskiej, politolog, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji w instytucjach publicznych. Kierowała Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Tworzyła rządowy program informacji o UE i sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była ekspertem i szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej w Polsce i Bułgarii. Autorka kilkuset publikacji o UE i komunikacji społecznej.