Paneliści

Ewa Korulska

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Startowa 4K
Polska

Z wykształcenia jestem polonistką i etnografią. Edukacją zajmuję się od lat 90-tych. Od 2000 roku pracuję w Zespole Szkół Bednarska, najpierw jako wicedyrektorka gimnazjum na Raszyńskiej, od 2012 jako dyrektorka najpierw gimnazjum teraz Liceum Startowa. Jako liceum zmieniliśmy nazwę na Startowa 4K, ponieważ chcemy uczyć przede wszystkich umiejętności (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność). W latach 2000 - 2016 uczyłam metodyki przedmiotów humanistycznych na studiach podyplomowych UW, jestem tutorką Szkoły Liderów PAFW. Opublikowałam parędziesiąt artykułów dotyczących edukacji w ogóle, polonistycznej w szczególności ("dyrektor szkoły", wyd. Raabe, "polonistyka" i inne).