Paneliści

Ewa Synowiec

Dyrektor odpowiedzialna za zrównoważony rozwój, handel żywnością oraz omy o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu
Komisja Europejska