Paneliści

Ewa Synowiec

Dyrektor odpowiedzialna za aspekty zrównoważonego rozwoju w handlu, handel żywnością oraz umowy o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska

Od czerwca 2018: Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej odpowiedzialna za aspekty zrównoważonego rozwoju w handlu międzynarodowym, relacje handlowe UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz handel rolno-spożywczy. 2015-2018: Główny Doradca w tejże Dyrekcji ws. polityki handlowej UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza wdrażania głębokich i kompleksowych stref wolnego handlu na mocy Umów o Stowarzyszeniu Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z UE oraz relacji handlowych UE z państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej. 2010-2015: Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 2006-2010: Dyrektor odpowiedzialna za zamówienia publiczne, ochronę własności intelektualnej w relacjach międzynarodowych oraz stosunki handlowe UE z państwami europejskimi (nienależącymi do UE) oraz państwami Azji Środkowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej. 2003-2005: Zastępca Ambasadora/Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli. 1997-2003: Dyrektor Departamentu Polityki Integracyjnej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej koordynująca proces przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji nt. integracji Polski z Unią Europejską