Paneliści

Heiko Willems

Dyrektor
Dyrektor BDI/BDA (Federacja Przemysłu Niemieckiego/Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Pracodawców) w Brukseli