Paneliści

Helfried Carl

Senior Director
Innovation in Politics Institute

Helfried Carl pracował jako dyplomata w Wielkiej Brytanii, w Biurze Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie oraz w Misji Austrii przy ONZ w Nowym Jorku. Był szefem gabinetu prezydenta Austrii w latach 2008-2014 i ambasadorem Austrii w Republice Słowackiej w latach 2014-2019. Jest współzałożycielem, a od 2019 r. Senior Directorem w Innovation in Politics Institute w Wiedniu.