Paneliści

Henryka Bochniarz

Wiceprezydent BusinessEurope, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
Polska

Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991), współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Była kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005). W 1999 roku utworzyła Konfederację Lewiatan, której przewodzi do dziś. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Pełniła funkcję prezydent Boeinga International na Europę Środkową i Wschodnią i zasiadała w Radzie Dyrektorów Unicredit Italy. Należy do rad nadzorczych Orange Polska S.A. oraz Fiat Chrysler Automobiles Polska S.A. Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki, który służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie fundamentalnych problemów Europy.