Paneliści

Jacek Krawczyk

Przewodniczący grupy pracodawców
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznym

Przewodniczący grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), wiceprzewodniczący Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców sektora prywatnego w Polsce. W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego EESC odpowiedzialnego za budżet. Były przewodniczący Komitetu Monitorującego ds. Stosunków Transatlantyckich w EESC (2015-18). Były dyrektor generalny kilku banków i spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Były przewodniczący rad nadzorczych spółek z różnych branż gospodarki: Informatyka, transport, ubezpieczenia i lotnictwo. Poza ukończeniem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, Krawczyk jest również absolwentem HEC w Paryżu i INSEAD w Fontainebleau oraz stypendystą Eisenhowera.